1 Beheer transacties vs. Financiële historiek/Dagtotalen
2 Sommige zoekcriteria
   2.1 Orderdatum vs. betaaldatum
   2.2 Verschillende referenties
   2.3 Statussen
3 Voorbeeld van zoekresultaten

1 Beheer transacties vs. Financiële historiek/Dagtotalen

Via "Transacties" in het hoofdmenu van uw Paypage account vindt u zowel de onderdelen "Beheer transacties" en "Financiële historiek/Dagtotalen".

Met "Beheer transacties" kunt u transactiegegevens kiezen en bekijken. "Beheer transacties" wordt hoofdzakelijk gebruikt om een specifieke transactie op te zoeken en om er mogelijk onderhoud op uit te voeren, zoals het uitvoeren van een data capture voor een geautoriseerde order.

Met "Financiële historiek/Dagtotalen" gebruikt u voornamelijk om daglijsten van (uitgevoerde acties op) transacties te bekijken. "Financiële historiek/Dagtotalen" wordt meestal voor boekhoudkundige doeleinden gebruikt, omdat u er gemakkelijk transacties die door ons systeem verwerkt werden kunt vergelijken met betalingen die op uw bankafschriften vermeld staan.

Op de resultatenpagina's van "Financiële historiek/Dagtotalen" wordt elke bewerking die op een transactie is uitgevoerd afzonderlijk vermeld. Als u bijvoorbeeld de betalingen en terugbetalingen van de afgelopen week bekijkt, dan worden een betaling en een terugbetaling die aan dezelfde order (oorspronkelijke transactie) gekoppeld zijn, als twee afzonderlijke elementen vermeld (telkens op de dag waarop de bewerking plaatsvond).

In de resultatenlijst van "Beheer transacties" wordt dit slechts als één element (een terugbetaling) weergegeven, omdat alleen de laatste (finale) bewerking op een transactie getoond wordt. De details van de andere bewerkingen die op een transactie zijn uitgevoerd, kunnen in de orderdetails worden geraadpleegd.

Beheer transacties Financiële historiek/Dagtotalen

Algemene transactiegegevens bekijken en kiezen

Daglijsten van (bewerkingen op) transacties bekijken

Een specifieke transactie opzoeken

Ideaal voor boekhouding, omdat transacties gemakkelijk vergeleken kunnen worden met betalingen op uw bankafschriften

Onderhoud uitvoeren: data capture, terugbetaling, enz.

Transactielijst:
Alleen de laatste transactiebewerking wordt weergegeven (zie voorbeeld)

Transactielijst:
Elke transactiebewerking wordt afzonderlijk en chronologisch weergegeven (zie voorbeeld)

De historiegegevens hebben een specifieke referentie: De transactiereferentie in ons systeem (PAYID), plus een historienummer 0, 1, 2, ... Bijvoorbeeld 730183224/0, 730183224/1, 730183224/2.

2 Sommige zoekcriteria

Het volgende onderdeel bevat enkele belangrijke criteria voor het opzoeken van een transactie.

2.1 Orderdatum vs. betaaldatum

De orderdatum is de datum waarop de originele transactie werd ingevoerd.

De betaaldatum is de datum waarop de daadwerkelijke financiële transactie werd aangevraagd. Voor betalingen en terugbetalingen is dit de datum waarop de aanvraag naar de acquirer/bank werd verzonden.

2.2 Verschillende referenties

  • Handelaarsreferentie (Ref. handel.): Uw orderreferentie.
  • Betaal-ID (PAYID): de transactiereferentie die door ons systeem wordt verstrekt.
  • B.R.: Batchreferentie van de acquirer, d.i. de referentie van de batch waarin de transactie bij de acquirer werd verwerkt.
  • Autor.: autorisatiecode, afkomstig van de acquirer.

2.3 Statussen

De volgende statusreferenties zijn beschikbaar in de transactiezoekformulieren van "Beheer transacties" en "Financiële historiek/Dagtotalen":

Beheer transacties Financiële historiek
Autorisaties
Geweigerd Status 2-transacties idem
Geautoriseerd Status 4/5-transacties idem
In afwachting Status 41/51-transacties idem
Betalingen
Aangevraagd Status 9/94/95-transacties Status 9/94-transacties met B.R.*
Terugbetalingen Status 7/74/75/8/84/85-transacties Status 7/74/8/84 transacties met B.R.*
In afwachting Status 71/81/91-transacties Status 7/71/74/75/8/81/84/85/9/91/94/95-transacties zonder B.R.*
Andere
Geannuleerd door de klant Status 1 transacties idem
Ongeldig/onvolledig Status 0 transacties idem
Andere Alle andere idem

3 Voorbeeld van zoekresultaten

Om u een duidelijker beeld te geven, nemen we een voorbeeld van een zoekopdracht via "Financiële historiek/Dagtotalen" en "Beheer transacties" en vergelijken we de resultaten.

Ter verduidelijking: de voorbeeldtransactie die we gaan analyseren in onze zoekopdracht bestaat uit drie stappen (bewerkingen). De originele transactie is een autorisatie. Na de autorisatie voert de handelaar twee onderhoudstransacties (bewerkingen) uit op de originele transactie: een data capture (betalingsaanvraag) één dag later en een terugbetaling een paar dagen nadien. Eerst zoeken we deze transactie op met behulp van een zoekopdracht in "Financiële historiek/Dagtotalen". Daarna vergelijken we de resultaten met die van de zoekopdracht via "Beheer transacties".

Zoekcriteria ingevoerd op de "Financiële historiek/Dagtotalen"-zoekpagina:

  • Betaaldatum: van 2013-05-23 tot 2013-05-28
  • Status: Betaling: Aangevraagd en Terugbetalingen
  • Groepstransacties volgens: Status, Betaalmethoden, Batchreferentie

Zoals u op de screenshot van de "Financiële (samenvatting)" resultatenpagina kunt zien, zijn de transacties in verschillende 'groepen' onderverdeeld op basis van datum, betaalmethode, status (en verschillende valuta - niet in het voorbeeld). Ook de batchreferentie van de acquirer is vermeld. Transacties die bij de acquirer in dezelfde batch zijn verwerkt, zullen in één betaling aan u worden uitbetaald. Deze gedetailleerde informatie maakt het gemakkelijk voor u om de ontvangen betalingen op uw bankafschriften te vergelijken met de "Financiële historiek/Dagtotalen"-lijst in uw backoffice.

Als u in één van de regels op de knop "Details" klikt, dan krijgt u een overzicht van de transacties die bij elkaar werden gegroepeerd. De volgende screenshot geeft de details weer van de MasterCard_24/05_status9_EUR-'groep' (aangegeven met de rode stip nr. 1).

De transactie in dit voorbeeld is de transactie met Betaal-ID 710996502/Handelaarsreferentie 00061260 (aangegeven met de rode stip nr. 3).

We openen nu een tweede 'groep' transacties die we op de "Financiële historiek/Dagtotalen (samenvatting)"-resultatenpagina vinden. De volgende screenshot geeft de details weer van de MasterCard_28/05_status8_EUR-'groep' (aangegeven met de rode stip nr 2). Deze 'groep' bevat slechts één invoer.

Wanneer we deze transactie nader bekijken, wordt het duidelijk dat – met uitzondering van het historienummer – de referenties van deze transactie (ref. - Betaal-lD 5269811/Handelaarsreferentie 007016) identiek zijn aan de referenties van de transactie uit de vorige 'groep' (aangegeven met de rode stip nr. 3 in de vorige screenshot).

We merken dat de betalingsaanvraag en de terugbetaling op de 'Financiële historiek (samenvatting)'-resultatenpagina als twee afzonderlijke elementen (in twee afzonderlijke 'groepen') worden weergegeven, hoewel het om twee onderhoudstransacties op dezelfde originele transactie (de autorisatie) gaat. Dit zijn twee afzonderlijke financiële bewerkingen die op de afschriften die u van uw acquirer ontvangt, afzonderlijk worden weergegeven: één positief (de betalingsaanvraag) en de andere negatief (de terugbetaling).

Elke financiële bewerking wordt weergegeven als een afzonderlijk element in de "Financiële historiek/Dagtotalen"-resultaten. Dit is een belangrijk verschil met de "Beheer transacties"-resultaten.

We kunnen dezelfde transactie opzoeken op de "Beheer transacties"-zoekpagina:

  • Orderdatum: van 2013-05-23 (datum van de originele order!) tot 2013-05-28
  • Betaal-ID: 710996502
  • Status: standaard 'as is'

Zoals u kunt zien is er geen afzonderlijke invoer voor de betalingsaanvraag en de terugbetaling. Er is slechts één invoer voor de transactie (die de Betaal-ID weergeeft en niet de historienummers). De transactie wordt weergegeven op de dag van de originele order (autorisatie), 23/05/2013, en toont de definitieve status van de laatste bewerking die op de transactie is uitgevoerd (in dit geval, status 8-Terugbetaald).

Door op de knop "Betaal-ID" te klikken, krijgt u toegang tot de pagina met de ordergegevens. Daar vindt u een lijst met de verschillende onderhoudstransacties (bewerkingen) die op de originele transactie werden uitgevoerd. De autorisatie, de betalingsaanvraag en de terugbetaling (met de Betaal-ID en de historienummers) worden allemaal samen weergegeven.

Dit overzicht via "Beheer transacties" biedt een beter overzicht van alle bewerkingen die op de order zijn uitgevoerd. Bovendien kunnen de bewerkingen zelf ook op de pagina met de ordergegevens worden uitgevoerd met behulp van een set knoppen onderaan op de pagina, waar de beschikbare onderhoudsbewerkingen voor de order worden weergegeven.