Release Notes

Bar
Juli 2020 Release 
Maart 2020 Release

NewFeatures

De betalingsmethode Carte Bancaire wordt nu, na implementatie van de Europese Verordening 2015/751 een echte betalingsmethode.

Controleer wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je eCommerce of DirectLink-integratie aan deze verordening voldoen.

Maart 2020 Versionen (04. 137)

TEST: 11 Maart 2020 | PROD: 20 Mei 2020 

Integration Integraties

Removed NL

De modaliteiten voor het gebruik van parameter ALIASOPERATION zijn gewijzigd.


Hiervoor kon het verzenden van ALIASOPERATION = BYPSP worden gebruikt om te voorkomen dat een nieuwe alias wordt gemaakt als een kaart en / of alias, die met een nieuwe transactie is verzonden, al in ons systeem is opgeslagen. Vanwege PSD2-gerelateerde voorschriften is dit niet langer mogelijk. Als gevolg hiervan zal het bovengenoemde scenario resulteren in het creëren van meerdere aliassen voor dezelfde kaart / klant.

Raadpleeg onze documentatie Alias Manager hoofdstuk 4.2 voor een gedetailleerd overzicht van de verschillende scenario's en hun resultaten.

Interface (1) Interface

Security NL

 In onze release van januari introduceerden we een nieuwe beveiligingsfunctie: Gebruikers die zich al langer dan 60 dagen niet bij ons platform hebben aangemeld, worden op de status "niet actief" gezet.

Om deze beveiligingsfunctie verder te optimaliseren, hebben we haar uitgebreid tot gebruikers die zich nog nooit hebben aangemeld. Ook gebruikers die op een gegeven ogenblik zijn aangemaakt maar zich nog nooit hebben aangemeld, worden na 60 dagen gedeactiveerd.


Controleer onze oorspronkelijke release-aantekening via Ondersteuning > Platformreleases > Release 04.136 voor meer details en voor informatie over het reactiveren van inactive gebruikers.