1 Foutmeldingen bij datacontrole voor de betaling
2 Transactiefoutcodes

1 Foutmeldingen bij datacontrole voor de betaling

De volgende fouten kunnen optreden alvorens een transactie plaatsvindt. Zo wordt de transactie geblokkeerd, wat voorkomt dat er niet-geautoriseerde betalingen gebeuren.

 • unknown order/1/s/
  U ontvangt dit foutbericht als de SHASIGN die in de verborgen html-velden voor de transactie is verzonden niet overeenkomt met de SHASIGN die door ons is berekend, op basis van de gegevens van de bestelling en de bijkomende tekenreeks (wachtwoord/wachtwoordzin) die is ingevoerd in het veld 'SHA-IN handtekening' (in uw Paypage account via "Configuratie/Configureren" > "Technische instellingen" > tabblad "Verificatie data en herkomst" > "Verificatie voor $ecommerce")
 • unknown order/0/s/
  U ontvangt dit foutbericht als het veld 'SHASIGN' in de verborgen html-velden leeg is maar een wachtwoord/wachtwoordzin is ingevoerd in het veld 'SHA-IN handtekening' (in uw Paypage account via "Configuratie/Configureren" > "Technische instellingen" > tabblad "Verificatie data en herkomst" > "Verificatie voor $ecommerce")
 • unknown order/1/r/ (enkel Paypage e-Commerce)
  Deze fout betekent dat de "referrer" (oorsprong-URL) die we hebben geïdentificeerd geen URL is die u hebt geconfigureerd in het daartoe bestemde veld
  onder "Verificatie voor e-Commerce" (in uw Paypage account via "Configuratie" > "Technische instellingen" > tabblad "Verificatie data en herkomst"). U stuurt ons het formulier met de verborgen velden die de bestelgegevens bevatten vanuit een andere pagina dan de pagina('s) die is (zijn) ingevoerd in het betreffende URL-veld.
 • unknown order/0/r/ (enkel Paypage e-Commerce)
  Deze fout betekent dat onze server geen "referrer" (oorsprong-URL) heeft gevonden in het verzoek dat we hebben ontvangen. U stuurt ons bestelgegevens, maar we weten niet waar ze vandaan komen. Vermijd het gebruik van methoden die de gegevens van de referrer blokkeren (betaalpagina in pop-up-venster, speciale webserverconfiguratie, configuratie van de browser van de klant, enz.).
  Als de browser van de klant de gegevens van de referrer niet doorstuurt, slaan we de controle van de referrer over indien een correcte SHASIGN aanwezig is (zie SHA-IN Signature).
 • unknown order/1/i/ (enkel Paypage DirectLink)
  Deze fout krijgt u als het IP-adres vanwaar een request werd gestuurd niet voorkomt in het daartoe bestemde IP-adresveld onder "Verificatie voor DirectLink" (in uw Paypage account via "Configuratie" > "Technische instellingen" > tabblad "Verificatie data en herkomst").
 • Connection to API feature not allowed for this user (Verbinding met API niet toegelaten voor deze gebruiker) (enkel Paypage DirectLink)
  Deze fout doet zich voor als u een request heeft gestuurd met enkel PSPID en wachtwoord of PSPID, de USERID van een back-office-gebruiker en wachtwoord als identificatie. U moet een API-gebruiker aanmaken en gebruiken in uw requests, wil u requests sturen naar onze server.
  Een API (Application programming interface)-gebruiker is een gebruiker die speciaal ontworpen is zodat een applicatie automatisch requests kan sturen naar het betaalplatform.
 • PSPID not found or not active (PSPID niet gevonden of niet actief)
  Deze fout betekent dat de waarde die u in het veld PSPID hebt ingevoerd niet bestaat in de desbetreffende omgeving (test of productie) of dat de account nog niet is geactiveerd.
 • no <parameter> (for instance: no PSPID) (geen <parameter> (bijvoorbeeld: geen PSPID))
  Deze fout betekent dat de waarde die u hebt verzonden voor het verplichte veld <parameter> leeg is.
 • <parameter> too long (for instance: currency too long) (<parameter> te lang (bijvoorbeeld: valuta te lang))
  Deze fout betekent dat de waarde in uw veld <parameter> de maximale lengte voor die parameter overschrijdt.
 • amount too long or not numeric: … OR Amount not a number (bedrag te lang of niet numeriek: … OF Bedrag is geen getal)
  Deze fout betekent dat het bedrag dat u in de verborgen velden hebt verzonden de maximale lengte overschrijdt of ongeldige tekens (zoals '.' of ',') bevat.
 • not a valid currency : … (geen geldige valuta: …)
  Deze fout betekent dat u een transactie met een onjuiste of onbestaande valutacode hebt verzonden.
 • The currency is not accepted by the merchant (De valuta wordt niet door de handelaar aanvaard)
  Deze fout betekent dat u een transactie hebt verzonden in een valuta die niet in uw accountgegevens is geregistreerd.
 • ERROR, PAYMENT METHOD NOT FOUND FOR: … (FOUT, BETAALMETHODE NIET GEVONDEN VOOR: …)
  Deze fout betekent dat de PM-waarde die u in uw verborgen velden hebt verzonden niet overeenkomt met een van de betaalmethoden die u in uw account hebt geselecteerd, of dat de betaalmethode niet is geactiveerd op uw pagina met betaalmethoden.

2 Transactiefoutcodes

Meer informatie over transactiestatussen- en fouten vindt u hier.

Als u inlogt op uw Paypage account, vindt u alle mogelijke fouten en statussen in het gedeelte Gebruikershandleidingen via "Support".