Een Handelaarsgroep (Merchant Group) is een groep waarin verschillende accounts (PSPID's) onder één enkele Group ID worden ondergebracht, waarbij de accounts operationeel onafhankelijk blijven. Je kunt het vergelijken met het verzamelen van verschillende mappen in een bovenliggende map.

De accounts die samen worden gegroepeerd, hoeven niet van hetzelfde type te zijn; je kunt verschillende oplossingen (bijvoorbeeld e-Commerce en Batch) samen in één groep zetten.

Voordelen
Als je diverse verschillende accounts hebt, kan het vanuit commercieel, administratief of technisch oogpunt nuttig zijn om ze samen te groeperen. We geven hieronder een overzicht van de voordelen van het maken van een groepsaccount:

1. Facturering

  • Facturering: wanneer je jouw accounts in een groep onderbrengt, kun je via de groepsaccount worden gefactureerd (één rekening met details voor elke subaccount) of kun je een afzonderlijke rekening ontvangen voor elke subaccount.
  • Prijsstelling: al je transacties kunnen daarnaast worden opgeteld, wat resulteert in een hoger transactievolume en dus een lagere prijs die je per transactie moet betalen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

2. Accountgebruik

  • Groepsaanmelding: wanneer je diverse verschillende accounts hebt die in één groep zijn ondergebracht, kunt je jezelf aanmelden als de groepsbeheerder, zodat je al je accounts tegelijkertijd kunt bekijken zonder dat je je voor elke account apart moet aanmelden
  • Transactieoverzicht: je kunt een volledig overzicht krijgen van alle transacties voor jouw subaccounts of je kunt een specifieke subaccount bekijken zodat je alleen de transacties voor die PSPID ziet.
  • Wachtwoorddistributie: als de beheerder van één van je accounts zijn of haar wachtwoord vergeet, kan de beheerder van de groepsaccount deze persoon een nieuw wachtwoord toesturen. De beheerder van de groepsaccount kan daarnaast wachtwoorden verzenden naar alle gebruikers van de subaccounts.
  • User Manager: als je de optie User Manager activeert, kun je verschillende gebruikersprofielen instellen voor de gebruikers van de groepsaccount. Je kunt dan bijvoorbeeld een groepsaccountgebruiker maken die alleen de groepsaccount en alle subaccounts daarvan kan inzien, maar die geen wijzigingen mag aanbrengen in de accounts.
  • Alias Manager: als je de optie Alias Manager van je groepsaccount activeert, kun je een Alias-database genereren die toegankelijk is voor en gedeeld wordt door al je subaccounts. Op die manier is al je Alias-informatie gecentraliseerd en heb je niet voor elke subaccount een aparte Alias-database nodig. Als je dezelfde aliassen wilt gebruiken voor alle PSPID's in jouw groep, kun je contact met ons opnemen om ons te vragen deze optie te configureren.
  • Fraudebestrijding: met deze module kun je blacklists configureren in een van je subaccounts (PSPID's) en kun je deze blacklist-configuratie delen met al je andere subaccounts. Als je dezelfde aliassen wilt gebruiken voor alle PSPID's in jouw groep, kun je contact met ons opnemen; laat ons weten voor welke PSPID je de blacklist hebt geconfigureerd en vraag ons deze optie te configureren.

3. Technische voordelen

  • Er bestaat voor bepaalde producten een technisch voordeel als je een groepsaccount gebruikt, aangezien je bepaalde bewerkingen maar één keer hoeft uit te voeren via de groeps-id in plaats van deze te moeten herhalen voor elke subaccount.

Aanmaken

Je kunt niet zelf een groep maken. Wij maken de groep voor je en koppelen alle benodigde PSPID's. Als je in de toekomst een nieuwe PSPID hebt die je aan jouw groep wilt toevoegen, moet je contact met ons opnemen. Je kunt niet zelf een groep maken. Wij maken de groep voor je en koppelen alle benodigde PSPID's. Als je in de toekomst een nieuwe PSPID hebt die je aan jouw groep wilt toevoegen, moet je contact met ons opnemen.

We hebben ook een optie voor het maken van accounts waarmee handelaren die veel nieuwe accounts moeten maken voor hun groep, zelf accounts kunnen maken en deze zelf aan de groep kunnen koppelen. Neem contact op met ons Sales-team voor meer informatie over deze optie.

1. Aanmelding groep

De aanmelding voor de subaccount wordt niet beïnvloed door het aanmaken van de groepsaccount. Het aanmeldingsproces voor groepen en de bijbehorende subaccounts is identiek aan het aanmeldingsproces voor alle andere accounts, met of zonder gebruikers.

De groepsbeheerder meldt zich aan met de groeps-id en zijn of haar wachtwoord. Als er gebruikers zijn geconfigureerd voor de groepsaccount, melden deze zich aan met hun gebruikers-id voor de groep (GroupUserID), de groeps-id (Group ID) en hun wachtwoord, zoals te zien in de onderstaande afbeelding.

2. Het menu voor de handelaarsgroep

Wanneer jij je als beheerder aanmeldt bij je groep, zul je zien dat een aantal van de menu-opties afwijkt van die in het menu voor een reguliere account.

2.1 Andere handelaar

Als je een specifieke subaccount wilt weergeven, klik je op "Andere handelaar". Selecteer vervolgens de PSPID in de vervolgkeuzelijst en klik dan op "Imiteer deze PSPID". Je opent dan de geselecteerde account als beheerder.

Het groepsaccountmenu wordt vervangen door het menu voor de specifieke subaccount. Je houdt toegang tot de extra menu-opties op groepsniveau, aangezien je de account hebt geopend via je groepsaanmelding.

Klik op "Andere handelaar" en dan "PSPID deselecteren" om de subaccount te sluiten en terug te gaan naar het menu voor de groepsaccount.

2.2 Geavanceerd : Groep

Als je alle PSPID's wilt weergeven die samen in jouw groepsaccount zijn ondergebracht, klik je op de link "Groep" in het menu "Geavanceerd". De enigen die de handelaarsgroep kunnen bewerken en subaccounts kunnen verwijderen, zijn de leden van ons Sales-team.

2.3 Transacties

Alle bewerkingen die je uitvoert en alle transactieoverzichten zullen zich op groepsniveau bevinden, tenzij je een van je subaccounts hebt geselecteerd via de link "Andere handelaar".

3. Impact van de groepsstructuur op producten

3.1 e-Terminal

Als één of meer van de subaccounts in de groepsaccount een e-Terminal-account is, kunnen gebruikers van de groep zich bij de groepsaccount aanmelden en een nieuwe transactie uitvoeren, waarbij ze de begunstigde kiezen in de vervolgkeuzelijst in het venster "Invoeren transactie". Op die manier hoef jij je niet bij de specifieke e-terminal-account aan te melden waarin ze de transactie willen registreren. Als je een specifieke account kiest, wordt de vervolgkeuzelijst niet weergegeven.

3.2 e-Commerce

De groepsstructuur heeft geen invloed op de e-Commerce integratie.

De verzoeken om DirectLink kunnen worden uitgevoerd via een Group UserID (API user) en het bijbehorende wachtwoord voor al je subaccounts, je hoeft niet steeds een verzoek naar elke subaccount te sturen met een ander wachtwoord per account.

Field Description
USERID Een Group UserID (API user).
REFID GroupID van je groepsaccount.
REFKIND MGID ("MGID" staat voor Merchant Group ID, dit is een vaste waarde voor het veld REFKIND ).
PSWD Wachtwoord voor de groepsgebruiker die je bij "USERID" hebt opgegeven.
PSPID PSPID van de subaccount waarin je de transactie wilt registreren.

3.4 Batch

In plaats van een betalingsbestand te verzenden voor elke subaccount, kun je één bestand verzenden voor verschillende subaccounts in je groep. Je kunt het bestand verzenden als groepsgebruiker en je kunt de specifieke PSPID voor de subaccount van de transactie opnemen in elke transactieregel in het bestand.

Lay-out aanmeldingskop: OHL;PSPID;PSWD;USERTYPE;USERID;

Gegevens die in de bestandskop moeten worden opgenomen:

Field Description
PSPID

PSPID van een van je subaccounts (dit is alleen verplicht omdat jij niet gemachtigd bent om je transacties te verzenden via jouw GroupID).

Het is het beste als je de PSPID gebruikt van de subaccount die het meeste voorkomt bij de transacties in het bestand.

PSWD Wachtwoord voor de groepsgebruiker die je bij "USERID" hebt opgegeven.
USERTYPE MGID ("MGID" staat voor Merchant Group ID, dit is een vaste waardevoor het veld REFKIND ).
USERID Een Group UserID.

De PSPID op regelniveau moet worden opgegeven in veld nr. 14 (record transactieniveau). Alhoewel je dit veld technisch gezien leeg kunt laten als de PSPID identiek is aan de PSPID van de subaccount in de kop, raden we je desondanks aan de PSPID voor elke transactieregel op te geven in veld nr. 14.

Veelgestelde vragen

Een USERID identificeert de specifieke gebruiker van een account.

Als uw account meerdere gebruikers heeft, meldt u zich aan door uw USERID, uw payment service provider ID (PSPID), indien vereist, en uw wachtwoord in te voeren. Let erop dat u op 'Log in as user' (Aanmelden als gebruiker) klikt, zodat alle drie velden worden weergegeven.

Als uw account slechts één gebruiker heeft, heeft u geen USERID nodig. U meldt zich dan gewoon aan met uw PSPID en wachtwoord. Let er daarom op dat in het aanmeldingsscherm slechts twee velden worden weergegeven. Als u drie velden ziet, klikt u linksonder op het scherm op 'Log in as PSPID' (Aanmelden als PSPID) om u aan te melden als handelaar.

Bij een DirectLink- of Batch-integratie correspondeert de parameter USERID met de voor uw PSPID ingestelde API-gebruiker. NB: een API-gebruiker kan niet inloggen in de Paypage-backoffice. 

U kunt uw wachtwoord opnieuw instellen via de knop 'Lost your password?' (Wachtwoord verloren?) onderaan het aanmeldingsscherm. 

Als u zich niet bij uw account kunt aanmelden met uw payment service provider ID (PSPID) en wachtwoord kan het volgende aan de hand zijn:

1. Het is mogelijk dat u uw test-PSPID en/of -wachtwoord in de productieomgeving gebruikt, of uw productie-PSPID en/of -wachtwoord in de testomgeving. Bovenaan het aanmeldingsscherm kunt u de omgeving controleren – daar staat 'Identificeren (Productie)' of ‘Identificeren (TEST)'. Klik op de link onder de aanmeldingsvelden om een andere omgeving te kiezen.

2. Het is mogelijk dat u zich aanmeldt als handelaar op het gebruikersscherm of als gebruiker op het handelarenscherm. Als u zich als aanmeldt als handelaar ziet u twee velden: PSPID en wachtwoord. Als u zich als aanmeldt als gebruiker ziet u drie velden: USERID, PSPID (optioneel) en Wachtwoord. Klik linksonder op het scherm op de knop 'Aanmelden als gebruiker’ of op de knop 'Aanmelden als PSPID’ om een ander aanmeldingsscherm te kiezen.

3. Misschien hebt u uw wachtwoord ingevoerd met alleen kleine letters. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Probeer uw wachtwoord in te voeren in een tekstverwerker zoals Word of Kladblok/Notepad om spelling en hoofdlettergebruik te controleren en kopieer/plak het resultaat in het wachtwoordveld.

4. Als nadat u uw aanmeldingsgegevens hebt ingevoerd de aanmeldingspagina weer verschijnt zonder de ingevoerde gegevens, accepteert uw browser geen sessiecookies. Ga naar de instellingen van uw browser om sessiecookies in te schakelen. Als u niet weet hoe u dit bij uw besturingssysteem en browserversie moet doen, neem dan contact op met een IT-specialist.

Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u onderaan het scherm op de knop 'Wachtwoord verloren?’.