1. Configuratie

Ga naar "Elektronische rapporten" in uw Paypage-account:

 • Op account (PSPID) niveau:
  • Selecteer "Transacties" en kies "Elektronische rapporten" in het submenu.
   OF
  • Selecteer "Transacties" en kies "Beheer transacties", "Financiële historiek/Dagtotalen" of "Beheer bestanden" in het submenu. Klik vervolgens "Bestandsformaat".
 • Op Gebruiker (USERID) niveau:
  1. Selecteer "Configuratie" en kies "Gebruikers" in het submenu.
  2. Klik op "Wijzig" voor de specifieke gebruiker.
  3. Selecteer "Elektronische rapporten voor deze gebruiker" aan de onderkant van de pagina.
U kunt uw voorkeursbestandsstructuur en het bestandsformaat selecteren voor de rapporten.

U kunt de bestandsstructuur en het formaat voor elke gebruiker definiëren. Wanneer u de instellingen voor "Elektronische rapporten voor deze gebruiker" configureert, zal deze configuratie worden toegepast op alle door deze gebruiker aangemaakte rapporten.

Afhankelijk van de bestandsstructuur zullen specifieke velden worden weergegeven in uw rapport.

U kunt kiezen uit een van de volgende bestandsstructuren:
 • Standard (Standaard)
 • Extended (Uitgebreid)
 • File Management (Bestandsbeheer)
 • Dynamic (Dynamisch)
U kunt ook kiezen tussen de volgende formaten:
 • XML
 • Fixed length (Vaste lengte)
 • Delimited (Gescheiden)

2. Stappen

Voer de volgende stappen uit om geformatteerde bestanden te downloaden met transactiegegevens:

 1. Definieer de bestandsindeling en- structuur op de pagina "Elektronische rapporten".
 2. Gebruik daarna "Financiële historiek/Dagtotalen", "Beheer transacties" en/of "Beheer bestanden" om de gewenste informatie te selecteren.
 3. Klik op de knop om te downloaden.

Pas het resultaat aan van uw gedownloade bestanden aan uw wensen met de volgende criteria:

 • De structuur definieert de data en hun positie voor de verschillende geselecteerde betalingen.
 • Het formaat definieert het formaat van de resulterende data.
 • Met de specificaties van "Sort by (Rangschik volgens)" kunt u uw gegevens groeperen aan de hand van bepaalde waarden.
 • Met de extra opties kunt u de visualisering van betaalrecords aanpassen.

3. Structuur

U kunt de data bekomen in een van de volgende structuren:

 • Standard (Standaard)
 • Extended (Uitgebreid)
 • Dynamic (Dynamisch)
 • File management (Bestandsbeheer)

Iedere structuur heeft een ander aantal (en verschillende positie) van de velden in de geselecteerde betalingen.
Deze velden worden beschreven in het data woordenboek die tag-naam, grootte, formaat en beschrijving van de XML bevat.

3.1 Gemeenschappelijke velden

XML Tags Beschrijving
ID Betaalreferentie
REF Referentie handelaar
ORDER Besteldatum
STATUS Status
LIB Statusbeschrijving
ACCEPT Autorisatiecode van koper

3.2 Standaard

Financiële historiek/Dagtotalen, Beheer transacties:

XML Tags Beschrijving
Zie gemeenschappelijke velden ...
PAYDATE Betaaldatum
CIE Bedrijf
NAME Factuurnaam
COUNTRY Factuurland van de koper (optioneel)
TOTAL Bedrag
CUR Munt
SHIP Verzendkosten (optioneel)
TAX Belastingen (optioneel)
METHOD Betaalmethoden
BRAND Kaart type
CARD Kaartnummer
STRUCT Gestructureerde communicatie (optioneel) (bijvoorbeeld voor betalingen met 'Net banking')

Financiële historiek/Dagtoalen (download samenvatting):

XML Tags Beschrijving
CLIENTID ClientID
METHOD Betaalmethoden
BRAND Kaart type
OWNER Naam kaarthouder
CARD Kaartnummer
PAYDATE Betaaldatum
STATUS Status
LIB Statusbeschrijving
TOTAL Bedrag
CUR Munt
NBPAY Aantal transacties
BATCHREF Batchreferentie

Beheer bestanden (selectiepagina):

XML Tags Beschrijving
MERCHREF Referentie handelaar
DATE Bestanddatum
STATUS Status
OPERATION Behandeling bestand
NBPAY Aantal transacties
TRANSACTION Transactiecode

3.3 Uitgebreid

Voor de Beheer bestanden (selectiepagina) en de Financiële historiek/Dagtotalen (samenvatting), verwijzen wij u naar de Standard structuur.

XML Tags Beschrijving
Zie gemeenschappelijke velden ...
NCID Transactiecode (NCID)
NCSTER Transactiestatus
PAYDATE Betaaldatum
CIE Bedrijf
FACNAME1 Factuurnaam, regel 1
FACNAME2 Factuurnaam, regel 2 (optioneel)
FACSTREET1 Factuuradres, regel 1 (optioneel)
FACSTREET2 Factuuradres, regel 2 (optioneel)
FACZIP Postcode voor factuur (optioneel)
FACTOWN Factuurplaats (optioneel)
COUNTRY Factuurland van de koper (optioneel)
DELNAME1 Verzendingsnaam, regel 1 (optioneel)
DELNAME2 Verzendingsnaam, regel 2 (optioneel)
DELSTREET1 Verzendingsadres, regel 1 (optioneel)
DELSTREET2 Verzendingsadres, regel 2 (optioneel)
DELZIP Postcode voor verzending (optioneel)
DELTOWN Plaats ontvanger (optioneel)
DELCOUNTRY Land van bestemming (optioneel)
TOTAL Bedrag
CUR Munt
SHIP Verzendkosten (optioneel)
TAX Belastingen (optioneel)
METHOD Betaalmethoden
BRAND Kaart type
CARD Kaartnummer
UID UID
STRUCT Gestructureerde communicatie (voor betalingen met 'Net Banking')
FILEID Uploaded transactiesbestand
ACTION Laatste actie (financiële geschiedenis)
TICKET Virtueel ticket (financiële geschiedenis)
PSPID PSPID (voor gebruikers van de Merchant Group)
DESC Beschrijving

3.4 Dynamisch (nieuw uitgebreid formaat)

Deze structuur bevat facultatieve velden en er is een detailniveau beschikbaar voor Merchant Assistant of Travel.

XML Tags Beschrijving
Zie gemeenschappelijke velden ...
NCID Transactiecode (NCID)
NCSTER Transactiestatus
PAYDATE Betaaldatum
CIE Bedrijf
FACNAME1 Factuurnaam, regel 1
COUNTRY Factuurland van de koper (optioneel)
TOTAL Bedrag
CUR Munt
METHOD Betaalmethoden
BRAND Kaart type
CARD Kaartnummer
EXPDATE Vervaldatum
UID UID
STRUCT Gestructureerde communicatie (voor betalingen met 'Net banking')
FILEID Uploaded transactiesbestand
ACTION Laatste actie (Financiële historiek/Dagotalen)
TICKET Virtueel ticket (Financiële historiek/Dagotalen)
DESC Beschrijving
SHIP Verzendkosten (optioneel)
TAX Belastingen (optioneel)
USERID Gebruiker
PSPID PSPID (voor gebruikers van de Merchant Group)
REFID Entiteit
REFKIND Entiteitstype
ECI Electronic Commerce Indicator (Oorsprong van de transactie (ECI)).
CCCTY Land waar de kaart is uitgegeven
IPCTY Land van het IP adres
CVCCHECK Controle geldigheid kaart
AAVCHECK Automatische controle geldigheid adres
VC Type virtuele kaart
BATCHREF Batchreferentie

Voor de dynamische structuur kunnen deze velden worden toegevoegd aan het einde van de structuur.

Lijst van beschikbare velden die kunnen worden geselecteerd op de "Elektronische rapporten" pagina:

XML Tags Beschrijving Opmerking
FACNAME2 Factuurnaam, regel 2 Beschikbaar bij "Beheer transacties"
FACSTREET1 Factuuradres, regel 1 Beschikbaar bij "Beheer transacties"
FACSTREET2 Factuuradres, regel 2 Beschikbaar bij "Beheer transacties"
FACZIP Postcode voor factuur Beschikbaar bij "Beheer transacties"
FACTOWN Factuurplaats Beschikbaar bij "Beheer transacties"
DELNAME1 Verzendingsnaam, regel 1 Beschikbaar bij "Beheer transacties"
DELNAME2 Verzendingsnaam, regel 2 Beschikbaar bij "Beheer transacties"
DELSTREET1 Verzendingsadres, regel 1 Beschikbaar bij "Beheer transacties"
DELSTREET2 Verzendingsadres, regel 2 Beschikbaar bij "Beheer transacties"
DELZIP Postcode voor verzending Beschikbaar bij "Beheer transacties"
DELTOWN Plaats ontvanger Beschikbaar bij "Beheer transacties"
DELCOUNTRY Land van bestemming Beschikbaar bij "Beheer transacties"
REF1 Klantenreferentie (Ref.1) Beschikbaar bij "Beheer transacties"
REF2 Klantenreferentie (Ref.2) Beschikbaar bij "Beheer transacties"
REF3 Klantenreferentie (Ref.3) Beschikbaar bij "Beheer transacties"
REF4 Klantenreferentie (Ref.4) Beschikbaar bij "Beheer transacties"
OWNER Naam kaarthouder Beschikbaar bij "Financiële historiek/Dagtotalen","Beheer transacties"
EMAIL E-mailadres Beschikbaar bij "Beheer transacties"
ALIAS Alias Beschikbaar bij "Financiële historiek/Dagtotalen","Beheer transacties"
ORDERDATETIME Betaling dd:mm:jj uu:mm:tt
SCORING Score Alleen voor de "Fraud detection module" met "Score", anders niet beschikbaar.
Beschikbaar bij "Financiële historiek/Dagtotalen"
SCO_CATEGORY Score categorie Alleen voor de "Fraud detection module" met "Score", anders niet beschikbaar.
Beschikbaar bij "Financiële historiek/Dagtotalen"
FDMA_SCORING_CATEGORY FDMA-scorecategorie
EXPERT_SCORING_CATEGORY Fraud Expert-scorecategorie
IPADDR IP-adres van verzoek
REC_IPADDR Ontvangen IP-adres
OPEDESC Reden voor de bewerking
BINCARD BIN-nummer kaart
CARDUNIQUEID Unieke identificatie kaart
ORDERDATETIME Bestallen dd/mm/jjjj uu:mm:ss
PAYDATETIME Betaling dd/mm/jjjj uu:mm:ss
CREDITDEBIT Gesplitste informatie credit/debet weergeven
DEVICE Apparaat Beschikbaar met: "Bekijk transacties"
TO_MOBILEMODE Mobiele modus Beschikbaar met : "Financial history","Bekijk transacties"
XF_BIC BIC/Bankcode
XF_MANDATEID Mandaat-ID
XF_SIGNDATE Ondertekeningsdatum (jjjjmmdd)
XF_SEQUENCETYPE Sequence type
EXPERT_DEVICEID Volgnummertype
DFP_DEVICEID Geeft de digitale authenticatie weer van het apparaat (computer, mobiele telefoon,…) dat bij de transactie werd gebruikt. Alleen beschikbaar voor handelaars die over de optie digitale authenticatie met InAuth beschikken
DFP_RISK_LEVEL_CATEGORY Het risiconiveau dat aan de digitale authenticatie van het apparaat is gekoppeld. Formaat:
1=Laag risico
2=Middelhoog risico, verdacht
3=Hoog risico
Alleen beschikbaar voor handelaars die over de optie digitale authenticatie met InAuth beschikken
AS_FRAUD_TYPE Transacties die als "geschil” zijn aangeduid door een handelaar of een acquirer. Werkelijke fraude (FRA), Vermoeden van fraude (SOF) of Commercieel geschil (COM) zijn eveneens opgenomen in de lijst.
ctual Fraud (FRA)

De "WithDetail" vlag kan worden geselecteerd op de "Elektronische rapporten" pagina.

Beschikbaar met: "Bekijk transacties"

3.5 Beheer bestanden

Voor de Beheer bestanden (selectiepagina) en de Financiële historiek/Dagtotalen (samenvatting), verwijzen wij u naar de Standaard structuur.

Financiële historiek/Dagtotalen, Beheer transacties:

XML Tags Beschrijving
TOTAL Bedrag
CUR Munt
BRAND Kaart type
CARD Kaartnummer
EXPDATE Vervaldatum
REF De referentie van uw bestand
NCID Transactiecode (NCID)
ID Betaalreferentie
STATUS Status bestand
LIB Statusbeschrijving
ACCEPT Autorisatiecode van koper
PAYDATE Betaaldatum
ACTION Laatste actie (Financiële historiek/Dagtotalen)
TICKET Virtueel ticket (Financiële historiek/Dagtotalen)
PSPID PSPID (voor gebruikers van een Merchant Group)
DESC Beschrijving

3.6 Formaat

Elk record komt overeen met een betaling. De output formaten zijn:

 • XML: Elk veld dat de betaling beschrijft, wordt getoond als een eigenschap van de <PAYMENT> tag.
 • Fixed length (Vaste lengte): Elk veld heeft een vaste grootte zoals beschreven in de bovengenoemde structuren.
 • Delimited (gescheiden door een scheidingsteken): Ieder veld van een betaalrecord wordt gescheiden met het specifieke scheidingsteken (T voor scheiding d.m.v. tabs). Als een waarde het scheidingsteken bevat, wordt deze vervangen door een spatie in het downloadveld om verkeerde combinaties te voorkomen.

3.7 Rangschik volgens

Na het selecteren van een structuur en formaat wilt u mogelijk uw betaling groeperen aan de hand van de waarde van de geselecteerde velden. U kunt maximaal 3 velden kiezen om groepen en subgroepen aan te maken op 3 niveaus.

3.8 Naam en formaat van gedownloade bestand

U kunt de naam en de extensie van het gedownloade bestand opgeven. In de bestandsnaam kunt u niet de speciale tekens [/ . \ : * ? | < > "] gebruiken.

U kunt dynamische parameters aan de bestandsnaam toevoegen:

 • [DATE] voor vorige datum van het verwerkte bestand
 • [FILEDATE] voor datum van het verwerkte bestand
 • [TIME] voor tijd van het verwerkte bestand

Voorbeeld: Bestand[DATE]_[TIME] zal worden omgezet naar Bestand20111025_16134.

In het extensieveld; kunt u elke bestandsextensie in 3 tekens gebruiken; een * in het veld betekent dat de extensie van de volgende formaten wordt afgeleid:

 • '.xml' voor XML
 • '.csv' voor puntkomma gescheiden waarden
 • '.txt' voor vaste lengte of door tabs gescheiden

3.9 Bijkomende opties

 • Header box: om uw gegevens beter leesbaar te maken, of "geen headers" om alleen de relevante gegevens te behouden.
 • Decimale Separator: om te gebruiken in de download-formaat [, of .].
 • Met kolom header: om de naam (d.w.z. de XML Tag naam) van elk veld te hebben op de lijn voor de eerste betaling (alleen voor FIX en DEL-formaten).
 • Met Details: voor handelaars met Travel/Reis of Merchant Assistant .

4. Data woordenboek

Velden zijn gesorteerd in oplopende XML-tag volgorde; voor de positie van het veld, ga naar Structuur.

XML-tags Beschrijving Max. lengte Formaat Voorbeeld
AAVCHECK Automatische controle geldigheid adres 2 alfanumeriek (NO, OK, KO) "NO"
ACCEPT Autorisatiecode van koper 12 alfanumeriek "646602"
ACTION Laatste actie 3 alfanumeriek (RES, VEN, RFD, ...) "VEN"
AIRTAX Luchthavenbelasting 8 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "5.00"
ALIAS Alias 50 alfanumeriek "Client55521"
BATCHREF Batchreferentie 20 alfanumeriek "932"
BOOKIND Boekingsindicatie 2 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "CL"
BRAND Kaart type 25 alfanumeriek (VISA, MasterCard, ...) "VISA"
CARD Kaartnummer 20 alfanumeriek 6 eerste en 2 laatste cijfer "411111-XXXXXXXX-11"
CARRIER Code expediteur 4 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "SN"
CCCTY Land waar de kaart is uitgegeven 2 alfanumeriek (BE, FR, NL, UK, ...) "BE"
CHDETL Ladinggegevens 50 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "NO"
CIE Bedrijf 50 alfanumeriek "ABSSYS Consulting S.A."
CLASS Luchtvaartklasse 15 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "B"
CLIENTID ClientID 41 alfanumeriek "CLIENT 5554"
CONJTI Combinatieticket 3 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "NO"
COUNTRY Factuurland van de koper 35 alfanumeriek (BE, FR, NL, UK, ...) "BE"
CUR Munt 3 alfanumeriek "EUR"
CVCCHECK Controle geldigheid kaart 2 alfanumeriek (NO,OK,KO) "NO"
DATE Bestanddatum 10 alfanumeriek(dd/mm/jjjj) "18/3/2004"
DELCOUNTRY Land van bestemming 35 alfanumeriek (BE, FR, NL, UK, ...) "UK"
DELNAME1 Verzendingsnaam, regel 1 35 alfanumeriek "Mechelynck"
DELNAME2 Verzendingsnaam, regel 2 35 alfanumeriek "Harold"
DELSTREET1 Verzendingsadres, regel 1 35 alfanumeriek "Bracken Place, 1"
DELSTREET2 Verzendingsadres, regel 2 35 alfanumeriek "Box 25"
DELTOWN Plaats ontvanger 25 alfanumeriek "Southampton"
DELZIP Postcode voor verzending 10 alfanumeriek "SO16 3RB"
DESC Beschrijving 100 alfanumeriek "FAC 2004 04 25783-95628 EU"
DESTCITY Luchthaven van bestemming (Cod.) 5 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "BRU"
DESTCITYL Luchthaven van bestemming 20 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "Brussels National A."
ECI Electronic Commerce Indicator (Oorsprong van de transactie (ECI)). 2 alfanumeriek "2"
EMAIL E-mailadres 20 alfanumeriek "support@somewhere.com"
EXP Vervaldatum 7 alfanumeriek (MM/YYYY) "02/2006"
EXPDATE Vervaldatum (mm/jjjj) 5 alfanumeriek "02/06"
EYCD Regiocode bestemming 3 alfanumeriek (Details alleen voor "Reis) "DES"
FACNAME1 Factuurnaam, regel 1 35 alfanumeriek "Mechelynck"
FACNAME2 Factuurnaam, regel 2 35 alfanumeriek "Harold"
FACSTREET1 Factuuradres, regel 1 35 alfanumeriek "Bracken Place, 1"
FACSTREET2 Factuuradres, regel 2 35 alfanumeriek "Box 25"
FACTOWN Factuurplaats 25 alfanumeriek "Southampton"
FACZIP Postcode voor factuur 10 alfanumeriek "SO16 3RB"
FILEID Uploaded transactiesbestand 15 alfanumeriek (Bestand / lijn) "83259/322"
FLDATE Vluchtdatum 8 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "25/08/04"
FLNUM Vluchtnummer 4 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "125"
ID Betaalreferentie (Detail) 14 alfanumeriek "90880/1/D"
ID Betaalreferentie 12 numeriek- (xxxx/xxx : Financiële historiek/Dagtotalen) "90880/1"
IPCTY Land van het IP adres 2 alfanumeriek "UK"
IRST Regiocode bestemming (Typ.) 1 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") ""
ITEMNAME Artikelnaam 50

alfanumeriek (Details alleen voor MAS)

"Pencil Black"
ITEMNO Artikel ID 15 alfanumeriek (Details alleen voor MAS) "PBHB2C"
LIB Statusbeschrijving 35 alfanumeriek "Payment Requested"
LIDDISCOUNTRATE Korting 15 numeriek (Details alleen voor MAS) "10"
LIDGROSSAMT Prijs (incl. BTW) 15 numeriek (Details alleen voor MAS) "12.50"
LIDNETAMT Prijs (ex. BTW) 15 numeriek (Details alleen voor MAS) "10.01"
LIDREF1 Itemreferentie (1) 50 alfanumeriek (Details alleen voor CPC/MAS:Categorie, ...) "Common Furnitures"
LIDREF2 Itemreferentie (2) 50 alfanumeriek (Details alleen voor MAS) "50 Pieces"
LIDTAXRATE BTW-percentage (in %) 15 alfanumeriek (Details alleen voor MAS) "19.6"
MERCHREF Referentie handelaar 50 alfanumeriek "TESTFILE4"
METHOD Betaalmethoden 25 alfanumeriek (CreditCard, ING Home'Pay, ...) "CreditCard"
Invoicing name Factuurnaam 35 alfanumeriek "Mechelynck"
NBPAY Aantal transacties 12 numeriek "2"
NCID Transactiecode (NCID) 10 alfanumeriek "11933738"
NCSTER Transactiestatus 14 alfanumeriek (Etat/ErrorID) "3/31081001"
OPERATION Behandeling bestand 3 alfanumeriek (SAL, SAS, DEL, AUT, ...) "SAL"
ORCITY Luchthaven van vertrek (Cod.) 5 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "OSL"
ORCITYL Luchthaven van vertrek 20 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "Oslo Airport"
ORDER Besteldatum 10 (dd/mm/jjjj) "18/3/2004"
OWNER Naam kaarthouder 35 alfanumeriek "Frederic"
PASNAME Naam passagier 50 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "M/A H.Mechelinck"
PAYDATE Betaaldatum 10 (dd/mm/jjjj) "18/3/2004"
PSPID PSPID 20 alfanumeriek "AbssysTest"
QUANTITY Hoeveelheid 8 alfanumeriek (Details alleen voor MAS) "3"
REF Referentie handelaar 15 alfanumeriek "FAC2004-0425783"
REF De referentie van uw bestand 10 numeriek "3081"
REF1 Klantenreferentie (Ref.1) 20 alfanumeriek "12/25"
REF2 Klantenreferentie (Ref.2) 35 alfanumeriek "CR666548"
REF3 Klantenreferentie (Ref.3) 20 alfanumeriek (CustNo, ...) "CN100254"
REF4 Klantenreferentie (Ref.4) 20 alfanumeriek (Kostencentrum, ...) "CC125"
REFID Entiteit 35 alfanumeriek "ABSSYSTST"
REFKIND Entiteitstype 6 alfanumeriek (MGID, PSPID, ...) "PSPID"
SCORING Score 4 numeriek "25"
SCO_CATEGORY Score categorie 1 alfanumeriek [R]ed, [O]range, [G]reen "G"
SHIP Verzendkosten 10 alfanumeriek "0.00"
STATUS Status bestand 20 alfanumeriek (processed, loaded, ...) "processed"
STATUS Status 5 numeriek "9"
STOPOV Reisonderbreking 1 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "NO"
STRUCT Gestructureerde communicatie 12 alfanumeriek "000000000101"
TAX Belastingen 15 alfanumeriek "0.00"
TICKET Virtueel ticket 255 alfanumeriek (Maximaal 50 tekens in vaste structuur, maximaal 255 in dynamische structuur (xml & csv)) "18/03/04 12:08 - VISA 4111XXXXXXXXXXXX Successful"
TIDATE Ticketdatum 8 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "16/03/04"
TINUM Ticket nummer 16 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "0822150542247"
TOTAL Bedrag 15 numeriek "10.89"
TRANSACTION Transactiecode 3 alfanumeriek (ATR, MTR) "ATR"
TYPCH Type lading 2 alfanumeriek (Details alleen voor "Travel/Reizen") "A"
UID UID 12 alfanumeriek "16574444"
UNITNETPRICE Artikelprijs (ex. BTW) 15 alfanumeriek (Details alleen voor MAS) "10.01"
USERID Gebruiker 20 alfanumeriek "FDB"
VATAPPL Toepasbaarheid van de BTW 1 alfanumeriek "Y"
VC Type virtuele kaart 3 alfanumeriek (NO, ICN, ECB, ...) "NO"

Veelgestelde vragenWanneer uw account wordt geactiveerd, krijgt u automatisch de beschikking over onze reconciliatietool. Hiermee kunt u de betalingen die u op uw bankrekening ontvangt eenvoudig reconciliëren met de bestellingen/transacties in uw Paypage-account. 

Via het menu van uw Paypage-account kunt u uw transacties eenvoudig opzoeken. Kies 'Transacties’ en klik vervolgens op ‘Beheer transacties' of 'Financiële historiek’/’Dagtotalen’, afhankelijk van het type transactieresultaten dat u zoekt.

Standaard kunt u goederen verzenden of uw dienst leveren zodra een transactie de status '9 - Betaling aangevraagd' heeft gekregen. Hoewel status 5-Geautoriseerd een geslaagde status is, is het echter slechts een tijdelijke reservering van een geldbedrag op de kaart van de klant. Een transactie met status 5 moet nog worden bevestigd (handmatig of automatisch) om naar status 9 te gaan. Deze laatste is voor de meeste betaalmethoden de uiteindelijke geslaagde status.

U kunt een betaling eenvoudig terugstorten met de knop 'Terugbetaling’ in het orderoverzicht van een transactie (via ’Beheer transacties’). Als dit door uw account wordt ondersteund, kunt u ook terugbetalingen doen met een DirectLink-aanvraag of met een Batch-bestandsupload (voor meerdere transacties).

Hiervoor moet in uw account de optie Refunds (Terugbetalingen) zijn ingeschakeld.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw Sales-contactpersoon of met 
epay@kbc.be.

Een volledig groen pictogram met de duim omhoog betekent dat de transactie is voltooid met een 3-D Secure-authenticatiemethode, zoals een digipass of een kaartlezer. Dit betekent echter niet per se dat de betaling zelf succesvol is verwerkt. Daarom moet u altijd de transactiestatus controleren om te weten of u uw geld zult ontvangen.

Als u specifieke details van een bestelling/transactie wilt controleren of onderhoud wilt uitvoeren op transacties, moet u ‘Beheer transacties’ gebruiken. ‘Financiële historiek’/’Dagtotalen’ is de handigste manier om binnenkomende en uitgaande bedragen te controleren.

Ga voor meer informatie naar Beheer transacties vs. Financiële historiek/Dagtotalen.

U kunt alleen terugbetalingen uitvoeren op transacties die al minstens 24 uur in status 9 staan. U kunt een annulering uitvoeren binnen ongeveer 24 uur nadat de eindstatus bereikt is (status 9 of 5).

Als u de cut-off time van uw acquirer wilt weten, adviseren we u om rechtstreeks contact op te nemen met onze klantendienst.

Zodra een transactie de status 9 krijgt, wat betekent dat de klant betaald heeft, zal de acquirer of bank het geld op uw rekening storten. Het moment waarop deze uitbetaling plaatsvindt, verschilt per betaalmethode en acquirer. We adviseren u om rechtstreeks contact op te nemen met uw bank of acquirer als u vindt dat u uw geld niet op tijd ontvangt.