1. Introductie

Als u uw transacties in uw Paypage-account bekijkt via Transacties > Beheer transacties of Transacties > Dagtotalen, of u downloadt een maandelijks transactierapport, dan zult u zien dat elke transactie een specifieke status heeft.

2. Transactiestatussen

Het volgende deel bevat een niet-limitatieve lijst van statussen. De meestvoorkomende statussen zijn vetgedrukt.

StatusNCERRORNCSTATUSOmschrijving
0 - Ongeldig of onvolledig 500... 5 Ten minste een van de velden met betaalgegevens is ongeldig of ontbreekt. De velden NCERROR en NCERRORPLUS bevatten een verklaring van de fout.
1 - Geannuleerd door de klant De klant heeft de transactie zelf geannuleerd.
2 - Autorisatie geweigerd 300... 3

De financiële instelling heeft de autorisatie geweigerd.

De klant kan het autorisatiesproces opnieuw uitvoeren nadat hij een andere kaart of een andere betaalmethode heeft geselecteerd.

5 - Geautoriseerd 0 0

De transactie is geautoriseerd.

Een autorisatiecode is beschikbaar in het veld 'ACCEPTANCE'.

De status is 5 als u 'Autorisatie' hebt ingesteld als de standaardbewerkingscode op het tabblad "Algemene transactieparameters" in het deel 'Standaardoperatiecode' van de pagina "Technische instellingen" in uw account.
51 - Autorisatie pending (in afwachting) 0 0

De autorisatie wordt offline verwerkt.

Dit is het standaardantwoord als u in uw accountconfiguratie offlineverwerking hebt gekozen.

De status is 51 in twee gevallen:

 • U hebt "Altijd offline (gepland)" ingesteld als betalingsverwerking op het tabblad "Algemene transactieparameters" in het deel "Verwerking voor individuele transacties" van de pagina "Technische instellingen" in uw account.
 • Als het online-acquiringsysteem niet beschikbaar is en u "Online maar overschakelen naar offline wanneer het online systeem van de acquirer niet beschikbaar is." hebt ingesteld als betalingsverwerking op het tabblad "Algemene transactieparameters" in het deel 'Verwerking van individuele transacties' van de pagina "Technische instellingen" in uw account.
U dient geen actie te ondernemen in geval van de status 51.
52 - Autorisatie onzeker 200... 2

Tijdens het autorisatieproces heeft zich een technisch probleem voorgedaan, wat een onvoorspelbaar resultaat geeft.

U kunt contact opnemen met de helpdesk van de acquirer om de exacte status van de betaling te kennen, of u kunt wachten tot we de status in ons systeem hebben bijgewerkt.

De klant mag het autorisatieproces niet opnieuw uitvoeren aangezien de autorisatie misschien al is aanvaard.

61 - Annul. autor. pending 0 0 De annulering van de autorisatie wordt offline verwerkt.
62 - Annul. autor. onzeker 200... 2 Tijdens het annuleringsproces van de autorisatie heeft zich een technisch probleem voorgedaan, wat een onvoorspelbaar resultaat geeft.

U kunt contact opnemen met de helpdesk van uw acquirer om de exacte status van de betaling te kennen, of u kunt wachten tot we de status in ons systeem hebben bijgewerkt.

63 - Annul. autor. geweigerd 300... 3 Een technisch probleem deed zich voor.
7 - Betaling geannuleerd 0 0 De betaling werd geannuleerd
71 - Annul.betaling pending 0 0 In afwachting van annulering betaling
8 - Terugbetaald 0 0 De betaling is terugbetaald
81 - Terugbetaling pending 0 0 In afwachting van terugbetaling
9 - Betaling aangevraagd 0 0

De betaling is aanvaard.

Een autorisatiecode is beschikbaar in het veld "ACCEPTANCE".

De initiële status van een transactie is 9 als u "Verkoop" hebt ingesteld als de standaardoperatiecode op het tabblad "Algemene transactieparameters" in het deel "Standaard operatiecode" van de pagina "Technische instellingen' in uw account.
91 - Betaling pending (in verwerking) 0 0 De gegevensregistratie (data capture) wordt offline verwerkt.
92 - Betaling onzeker 200... 2

Tijdens het betalingsproces heeft zich een technisch probleem voorgedaan, wat een onvoorspelbaar resultaat geeft.

U kunt contact opnemen met de helpdesk van de acquirer om de exacte status van de betaling te kennen, of u kunt wachten tot we de status in ons systeem hebben bijgewerkt.

De klant mag het betalingsproces niet opnieuw uitvoeren aangezien de betaling misschien al is aanvaard.

93 - Betaling geweigerd 300... 3 Een technisch probleem deed zich voor.

Statussen met 1 cijfer zijn 'normale' statussen:

 • 0 of 1 betekent dat de invoer van de betaling niet voltooid is, ofwel omdat ze nog bezig is of werd onderbroken, of omdat een validatiefout de bevestiging heeft verhinderd. Als de oorzaak een validatiefout is, identificeert een bijkomende foutcode (*) (NCERROR) de fout.
 • 2 betekent dat de acquirer de betaling niet heeft geautoriseerd.
 • 5 betekent dat de acquirer de betaling heeft geautoriseerd.
 • 9 betekent dat de betaling geregistreerd is.

Statussen met 2 cijfers komen overeen met 'intermediaire' situaties of met abnormale evenementen. Betekenis van het tweede cijfer:

 • 1: de verwerking van de betaling is opgeschort.
 • 2: er is een fout opgetreden tijdens de communicatie met de acquirer. Het resultaat is bijgevolg niet bepaald. U moet de helpdesk van de acquirer bellen om het resultaat van de transactie te kennen.
 • 3: de verwerking van de betaling (registratie of annulatie) is door de acquirer geweigerd terwijl de betaling vooraf was geautoriseerd. Dit kan te wijten zijn aan een technische fout of aan het vervallen van de autorisatie. U moet de helpdesk van de acquirer bellen om het resultaat van de transactie te kennen.

Meer informatie over statussen en foutcodes vindt u in uw Paypage account. Log in en ga naar: Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Gebruikershandleidingen > Lijst van betalingsstatussen en foutcodes.

3. Transactiefouten

De lijst van foutmeldingen is niet volledig en bevat foutmeldingen die misschien in uw situatie niet relevant zijn.

Foutcodes beginnen meestal met:

 • 2: onzekere status. Zal evolueren naar een definitieve status.
 • 3: transactie geweigerd door de acquirer of geblokkeerd door de Fraudedetectiemodule
 • 4: transactie geweigerd. Dit kan slechts een tijdelijk technisch probleem zijn. Probeer later opnieuw.
 • 5: validatie/configuratiefout (bv. munteenheid niet toegelaten voor uw account).

Meer informatie over statussen en foutcodes vindt u in uw Paypage account. Log in en ga naar: Ondersteuning > Integratie- en gebruikershandleidingen > Gebruikershandleidingen > Lijst van betalingsstatussen en foutcodes.

Veelgestelde vragen

Via het menu van uw Paypage-account kunt u uw transacties eenvoudig opzoeken. Kies 'Transacties’ en klik vervolgens op ‘Beheer transacties' of 'Financiële historiek’/’Dagtotalen’, afhankelijk van het type transactieresultaten dat u zoekt.

Standaard kunt u goederen verzenden of uw dienst leveren zodra een transactie de status '9 - Betaling aangevraagd' heeft gekregen. Hoewel status 5-Geautoriseerd een geslaagde status is, is het echter slechts een tijdelijke reservering van een geldbedrag op de kaart van de klant. Een transactie met status 5 moet nog worden bevestigd (handmatig of automatisch) om naar status 9 te gaan. Deze laatste is voor de meeste betaalmethoden de uiteindelijke geslaagde status.

U kunt een betaling eenvoudig terugstorten met de knop 'Terugbetaling’ in het orderoverzicht van een transactie (via ’Beheer transacties’). Als dit door uw account wordt ondersteund, kunt u ook terugbetalingen doen met een DirectLink-aanvraag of met een Batch-bestandsupload (voor meerdere transacties).

Hiervoor moet in uw account de optie Refunds (Terugbetalingen) zijn ingeschakeld.

U kunt hiervoor contact opnemen met uw Sales-contactpersoon of met 
epay@kbc.be.

Een volledig groen pictogram met de duim omhoog betekent dat de transactie is voltooid met een 3-D Secure-authenticatiemethode, zoals een digipass of een kaartlezer. Dit betekent echter niet per se dat de betaling zelf succesvol is verwerkt. Daarom moet u altijd de transactiestatus controleren om te weten of u uw geld zult ontvangen.

Als u specifieke details van een bestelling/transactie wilt controleren of onderhoud wilt uitvoeren op transacties, moet u ‘Beheer transacties’ gebruiken. ‘Financiële historiek’/’Dagtotalen’ is de handigste manier om binnenkomende en uitgaande bedragen te controleren.

Ga voor meer informatie naar Beheer transacties vs. Financiële historiek/Dagtotalen.

U kunt alleen terugbetalingen uitvoeren op transacties die al minstens 24 uur in status 9 staan. U kunt een annulering uitvoeren binnen ongeveer 24 uur nadat de eindstatus bereikt is (status 9 of 5).

Als u de cut-off time van uw acquirer wilt weten, adviseren we u om rechtstreeks contact op te nemen met onze klantendienst.

Er zijn verschillende redenen waarom u een transactie niet kunt terugstorten. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden (op voorwaarde dat de terugbetalingsoptie is ingeschakeld in uw account):

- De transactie heeft een 'onvolledige' status, zoals de status 'pending’ (in behandeling) of een foutieve status (91, 92, enz.), die de terugbetaling niet toestaat.

- De transactie is geautoriseerd (status 5), maar er is nog geen betaling verricht. In dit geval moet u de autorisatie annuleren in plaats van een terugbetaling verrichten.

- De terugbetalingsoptie wordt niet ondersteund door de gebruikte betaalmethode. Dit kan het geval zijn bij bepaalde debitcards, web banking betaalmethoden en 'offline' betaalmethoden zoals bankoverschrijving.

Zodra een transactie de status 9 krijgt, wat betekent dat de klant betaald heeft, zal de acquirer of bank het geld op uw rekening storten. Het moment waarop deze uitbetaling plaatsvindt, verschilt per betaalmethode en acquirer. We adviseren u om rechtstreeks contact op te nemen met uw bank of acquirer als u vindt dat u uw geld niet op tijd ontvangt.