Met 'Push reports' kunt u verschillende transactierapporten automatisch dagelijks ontvangen.

Met Push Reports kunt u:

 • De standaardreconciliatie vereenvoudigen
 • Dagelijks uitgebreide rapporten ontvangen
 • Uw betalingen makkelijk beheren en controleren
 • De administratieve werklast verminderen via geautomatiseerde rapportage
 • Verschillende rapporten definiëren op maat van de behoeften van verschillende gebruikers (indelingen / bestemmelingen).
 • Rapporten ontvangen zonder dat u software moet installeren.

Het aantal beschikbare dagelijkse rapporten hangt af van de gekozen optie in uw account. U kunt 3, 5 of 10 dagelijkse rapporten ontvangen. Indien u meer dan 10 rapporten wenst, neem dan contact op met ons Salesteam voor meer informatie.

U kunt push reports ontvangen voor 'Beheer transacties', 'Financiële historiek/Dagtotalen' of 'Reconciliatie'.

Als u gebruik maakt van onze service Paypage Collect zijn standaard drie pushrapporten voor reconciliatie beschikbaar.

1. Configuratie van bestandsnaam en -indeling

Eerst moet u de bestandsindeling configureren. Dat doet u via het hoofdmenu van uw account, als volgt:

 • Op accountniveau (PSPID):
  - Kies 'Transacties', en vervolgens 'Elektronische rapporten' in het submenu (opmerking: als u in uw account al een of meer push reports hebt aangemaakt, gaat u via de optie 'Elektronische rapporten' naar een overzicht van die rapporten. Om van daaruit naar de configuratiepagina 'Elektronische rapporten' te gaan, moet u op de link 'Bestandsformaat' bovenaan de pagina klikken).
  - Kies 'Transacties', en vervolgens 'Beheer transacties', 'Financiële historiek/Dagtotalen' (of 'Beheer bestanden') in het submenu. Kies daarna 'Bestandsformaat'.
 • Op gebruikersniveau (USERID):
  - Kies 'Configuratie', en vervolgens 'Gebruikers' in het submenu. Klik daarna op 'Wijzig' voor de specifieke gebruiker. In het overzicht van de gebruikersgegevens kiest u 'Elektronische rapportering voor deze gebruiker' onderaan de pagina.

U kunt voor elke gebruiker de bestandsstructuur en -indeling instellen. Wanneer u de parameters van de elektronische rapportage voor een gebruiker configureert, wordt die configuratie toegepast op alle rapporten die de gebruiker aanmaakt. Let op: Push-rapporten zijn gekoppeld aan het account dat ze heeft gemaakt. Als een account gedeactiveerd of niet langer gebruikt wordt, worden de pushrapporten niet meer verzonden.

Uw rapport zal specifieke velden bevatten, naargelang de bestandsstructuur. U kunt kiezen uit vier verschillende bestandsstructuren: Standard, Extended, File Management en Dynamic. U kunt tevens kiezen uit drie verschillende bestandsindelingen: XML, Fixed-length en Delimited. (Voor een volledige beschrijving van de verschillende structuren, ga naar Rapportering.)

Als u een bestandsnaam instelt, kunt u daar dynamische parameters in opnemen:

 • [DATE] geeft de vorige datum van het bestand weer
 • [FILEDATE] geeft de datum van het bestand weer
 • [TIME] geeft het tijdstip van het bestand weer

Voorbeeld: Bestand[DATE]_[TIME] wordt omgezet naar Bestand20140527_160952

2. Een nieuw rapport aanmaken

2.1 Een rapport aanmaken in Beheer transacties of Dagtotalen/Financiële historiek

2.1.1 Hoe een rapport aanmaken

Klik op “Dagtotalen/Financiële historiek” of “Beheer transacties” in het menu van uw Paypage account en voer de zoekcriteria en/of statussen in voor de transactieresultaten die u wilt ontvangen. Alle criteria/gegevens die u selecteert/invoert worden in aanmerking genomen (behalve de datums, aangezien een dagelijks rapport altijd de transactieresultaten van de vorige dag bevat).

Klik op de knop “Dagelijks verzenden”.

Meer informatie over de verschillen tussen “Dagtotalen/Financiële historiek” en “Beheer transacties”.

2.1.2 Rapportinstellingen

Vul de velden voor bestandsnaam, mediatype en bestemming in, en klik op de knop 'Toevoegen' (Add).

U kunt kiezen uit drie verschillende mediatypes: 'e-mail met bijlage', 'e-mail' of 'HTTP-verzoek':

 • Als u e-mail met bijlage' kiest, wordt het dagelijkse rapport u toegestuurd als bijlage bij een e-mail.
 • Als u 'e-mail' kiest, wordt het dagelijkse rapport weergegeven in de inhoud van de e-mail.
  > Voor die twee mediatypes moet u in het veld 'Bestemming' een geldig e-mailadres opgeven waarop u de e-mails wilt ontvangen.
 • Als u 'HTTP-verzoek' kiest, ontvangt u de inhoud van het dagelijkse rapport in een http-verzoek naar de URL die u opgeeft in het veld 'Bestemming'.
 "HTTP-verzoek"kan maximaal 1500 transacties per dag bevatten.
 Als u meer transacties verwerkt, raden we aan om in plaats daarvan "e-mail mit bijlage" of "e-mail" te selecteren. 

2.1.3 Bestandsstructuur (Beheer transacties / Financiële historiek/Dagtotalen)

De bestandsstructuur van het rapport hangt af van de bestandsstructuur (en de optionele bijkomende velden) die u selecteerde op de pagina Elektronische rapporten / Bestandsformaat (zie Rapportering).

2.2 Een rapport aanmaken voor reconciliatie

Ga naar Reconciliation voor meer informatie.

2.2.1 Hoe een rapport aanmaken

Ga naar 'Reconciliatie' in uw Paypage accountmenu en kies 'Configuratie' in het submenu.

De rubriek bevat vooraf geconfigureerde rapporten. Uitbetalingsrapporten worden verstuurd telkens wanneer de acquirer of ontvanger de betaling van het geld op uw bankrekening bevestigt.

U kunt de volgende rapporten activeren:

 • Het 'Uitbetalingsrapport', dat alleen transactiegegevens bevat (transacties, terugbetalingen, chargebacks, chargebacks reversal).
 • Het 'Uitbetalingsrapport inclusief niet-transactionele gegevens', dat zowel transactiegegevens (zie hiervoor) als niet-transactionele gegevens bevat ( installatiekosten account / dienst, maandelijkse / jaarlijkse kosten, uitbetalingskosten, bijkomende kosten voor terugbetalingen / chargebacks / autorisatie, herwaarderingsreserve en automatische incasso's).
 • Het “Uitbetalingsrapport inclusief niet-transactionele gegevens en valuta-informatie” dat zowel transactiegegevens (zie hiervoor) als niet-transactionele gegevens bevat ( installatiekosten account / dienst, maandelijkse / jaarlijkse kosten, uitbetalingskosten, bijkomende kosten voor terugbetalingen / chargebacks / autorisatie, herwaarderingsreserve en automatische incasso's), alsook bijkomende informatie over de valuta.

Als u vóór oktober 2014 push reports hebt geconfigureerd, zijn mogelijk nog de volgende oude versies van rapporten geconfigureerd:

 • 'Uitbetalingsbevestigingen' stuurt een dagelijks rapport met transacties waarvoor de acquirer de betaling bevestigde.
 • 'Gereconcilieerde betalingen' stuurt een rapport met de gereconcilieerde betalingen van die dag (betalingen waarvoor u de reconciliatie uitvoerde). Die functie en dit rapport zijn per oktober 2014 stopgezet.
 • 'Uitbetalingsreferentie' (Paypage Collect) stuurt een rapport met het referentienummer in de gestructureerde mededeling van een betaling op uw bankafschrift.

Meer informatie over de verschillen tussen “Dagtotalen/Financiële historiek” en “Beheer transacties”.

2.2.2 Rapportinstellingen

Vul de velden voor e-mailonderwerp, mediatype en bestemming in, en klik op de knop 'Toevoegen' (Add). Aangezien voor reconciliatie alleen het mediatype 'e-mail met bijlage' mogelijk is, is dat mediatype reeds geselecteerd. Voor Paypage Collect is de uitbetalingsfrequentie afhankelijk van uw uitbetalingsfrequentie.

Om de bestandsnaam en -indeling te configureren, gaat u naar Configuratie van bestandsnaam en -indeling.

2.2.3 Bestandsstructuur

De volgende velden worden opgenomen in elk push/pull report voor reconciliatie.

Geen enkel veld is beperkt tot een minimaal of maximaal aantal tekens.

Dit is de bestandsstructuur voor het rapport 'Uitbetalingsbevestiging' en het rapport 'Uitbetalingsreferentie' (geactiveerd voor oktober 2014), en het rapport 'Uitbetaling' (beschikbaar vanaf oktober 2014):

Naam kolom Beschrijving Voorbeeld
HEADER

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING".

MATCHING (enige mogelijke waarde)
MERCHANT_ID Uw PSPID account01
PAYMENT_DATE Transactiedatum (jjjjMMdd) 20140807
TRANSACTION_ID Unieke betalingsidentificator 100633195
ORIGIN_AMOUNT Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. 1352 (hier, lees 13,52 EUR)
CURRENCY_CODE ISO-code munteenheid (numeriek) 978
CARD_TYPE Kaarttype VISA
ORDER_ID Handelaar/Merchant Order ID TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE

Type uitvoering/operatie

DT: Debet / CT: Credit (terugbetaling) / CB: Chargeback (terugvordering)

DT
OPERATION_NUMBER Uitvoerings/operatienummer) 0
PAYOUT_DATE Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) 20140808
BRUT_AMOUNT

Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer).

Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Paypage-account.

1352 (hier, lees 13,52 EUR)
MATCH_STATUS

Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Paypage-transacties.

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK".

Belangrijk: CT en CB worden ook beschouwd als "MATCH_OK"
MATCH_OK (enige mogelijke waarde)
REMITTANCE_NB Betalingsnummer 1234567
NET_AMOUNT

Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten)

1325 (hier, lees 13,52 EUR)
COMMISSION_AMOUNT Acquirer/collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikt munt) 27 (hier, lees 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY ISO-code munteenheid (numeriek) 978
RECON_REFERENCE Werd de uitbetaling gerenconcilieerd?
RECON_DATE Datum waarop de reconciliatie werd uitgevoeerd (jjjjMMdd) 20140808
STMT_DATE Datum afschrift (indien ingevuld op het moment van de reconciliatie) (jjjjMMdd) 20140809
STMT_NUMBER Nummer afschrift (indien ingevuld op het moment van de reconciliatie)
PAYOUT_ACCOUNT Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is
CHARGEBACK_REFERENCE Chargeback nummer (Terugboeking)

Dit is de bestandsstructuur voor het "Payout report including non-transactional data" (Uitbetalingsrapport met niet-transactionele gegevens) (beschikbaar sinds oktober 2014):

Naam kolom Beschrijving Voorbeeld
Niet-transactionele gegevens
HEADER

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING".

MATCHING (enige mogelijke waarde)
MERCHANT_ID Uw PSPID account01
PAYMENT_DATE Transactiedatum (jjjjMMdd) 20140807
TRANSACTION_ID Unieke betalingsidentificator 100633195
ORIGIN_AMOUNT Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. 1352 (hier, lees 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) EUR
PAYMENT_METHOD Gebruikte betaalmethode VISA
ORDER_ID Handelaar/Merchant Order ID TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE Operation type (type uitvoering/operatie). Zie de tabel hieronder voor alle mogelijke waarden. TDEB
OPERATION_NUMBER Operation number (uitvoerings/operatienummer) 0
PAYOUT_DATE Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) 20140808
GROSS_AMOUNT

Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer).

Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Paypage-account.

1352 (hier, lees 13,52 EUR)
MATCH_STATUS

Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Paypage-transacties.

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK".

MATCH_OK (enige mogelijke waarde)
PAYOUT_REFERENCE Betalingsnummer 12345678
NET_AMOUNT

Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten)

1325 (hier, lees 13,52 EUR)
COMMISSION_AMOUNT Acquirer/Collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt) 27 (hier, lees 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) EUR
PAYOUT_ACCOUNT Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE Chargeback nummer (Terugboeking) 12345678
DESCRIPTION Omschrijving niet-transactionele vergoedingen van de collector Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT Vergoedingen betaald tussen banken voor het aanvaarden van op kaart gebaseerde transacties (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt). 10 (hier, lees 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY Munteenheid van het uitgewisselde bedrag EUR
MERCHANT_DESCRIPTION Omschrijving van de handelaar (zoals in het "COM"-veld gestuurd) order_1

Dit is de bestandsstructuur voor het "Payout report including non-transactional data and currency information" (Uitbetalingsrapport met niet-transactionele gegevens en valuta-informatie) (beschikbaar sinds oktober 2015):

Naam kolom Beschrijving Voorbeeld
Niet-transactionele gegevens
HEADER

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING".

MATCHING (enige mogelijke waarde)
MERCHANT_ID Uw PSPID account01
PAYMENT_DATE Transactiedatum (jjjjMMdd) 20140807
TRANSACTION_ID Unieke betalingsidentificator 100633195
TRANSACTION_AMOUNT Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. 1352 (hier, lees 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY ISO 4217 valutacode (alfabetisch) EUR
PAYMENT_METHOD Gebruikte betaalmethode VISA
ORDER_ID Handelaar/Merchant Order ID TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE Operation type (type uitvoering/operatie). Zie de tabel hieronder voor alle mogelijke waarden. TDEB
OPERATION_NUMBER Operation number (uitvoerings/operatienummer) 0
PAYOUT_DATE Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) 20140808
GROSS_AMOUNT

Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer).

Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Paypage-account.

1352 (hier, lees 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van GROSS_AMOUNT

EUR
MATCH_STATUS

Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Paypage-transacties.

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK".

MATCH_OK (enige mogelijke waarde)
PAYOUT_REFERENCE Betalingsnummer 12345678
NET_AMOUNT

Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten)

1325 (hier, lees 13,52 EUR)
NET_CURRENCY ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van NET_AMOUNT

EUR
COMMISSION_AMOUNT Acquirer/Collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt) 27 (hier, lees 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) EUR
PAYOUT_ACCOUNT Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE Chargeback nummer (Terugboeking) 12345678
DESCRIPTION Omschrijving niet-transactionele vergoedingen van de collector Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT Vergoedingen betaald tussen banken voor het aanvaarden van op kaart gebaseerde transacties (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt). 10 (hier, lees 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY Munteenheid van het uitgewisselde bedrag EUR
MERCHANT_DESCRIPTION Omschrijving van de handelaar (zoals in het "COM"-veld gestuurd) order_1

Dit is de bestandsstructuur voor het "Uitbetalingsrapport met volledige programmakosten":

Naam kolom Beschrijving Voorbeeld
Niet-transactionele gegevens
HEADER

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING".

MATCHING (enige mogelijke waarde)
MERCHANT_ID Uw PSPID account01
PAYMENT_DATE Transactiedatum (jjjjMMdd) 20140807
TRANSACTION_ID Unieke betalingsidentificator 100633195
TRANSACTION_AMOUNT Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. 1352 (hier, lees 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY ISO 4217 valutacode (alfabetisch) EUR
PAYMENT_METHOD Gebruikte betaalmethode VISA
ORDER_ID Handelaar/Merchant Order ID TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE Operation type (type uitvoering/operatie). Zie de tabel hieronder voor alle mogelijke waarden. TDEB
OPERATION_NUMBER Operation number (uitvoerings/operatienummer) 0
PAYOUT_DATE Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) 20140808
GROSS_AMOUNT

Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer).

Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Paypage-account.

1352 (hier, lees 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van GROSS_AMOUNT

EUR
MATCH_STATUS

Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Paypage-transacties.

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK".

MATCH_OK (enige mogelijke waarde)
PAYOUT_REFERENCE Betalingsnummer 12345678
NET_AMOUNT

Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten)

1325 (hier, lees 13,52 EUR)
NET_CURRENCY ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van NET_AMOUNT

EUR
COMMISSION_AMOUNT Acquirer/Collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt) 27 (hier, lees 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) EUR
PAYOUT_ACCOUNT Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE Chargeback nummer (Terugboeking) 12345678
DESCRIPTION Omschrijving niet-transactionele vergoedingen van de collector Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT Vergoedingen betaald tussen banken voor het aanvaarden van op kaart gebaseerde transacties (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt). 10 (hier, lees 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY Munteenheid van het uitgewisselde bedrag EUR
SCHEME AMOUNT Bedrag van het programma 11 (lezen als 0.11)
SCHEME CURRENCY Valuta van het programma EUR
MERCHANT_DESCRIPTION Omschrijving van de handelaar (zoals in het "COM"-veld gestuurd) order_1

Dit is de bestandsstructuur voor het "Payout report including non-transactional data and currency information" (Uitbetalingsrapport met niet-transactionele gegevens en valuta-informatie) (beschikbaar sinds oktober 2015):

Naam kolom Beschrijving Voorbeeld
Niet-transactionele gegevens
HEADER

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCHING".

MATCHING (enige mogelijke waarde)
MERCHANT_ID Uw PSPID account01
PAYMENT_DATE Transactiedatum (jjjjMMdd) 20140807
TRANSACTION_ID Unieke betalingsidentificator 100633195
TRANSACTION_AMOUNT Bedragswaarde van de transactie (numeriek), uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munteenheid. 1352 (hier, lees 13,52 EUR)
TRANSACTION_CURRENCY ISO 4217 valutacode (alfabetisch) EUR
PAYMENT_METHOD Gebruikte betaalmethode VISA
ORDER_ID Handelaar/Merchant Order ID TEST_1344326081114
OPERATION_TYPE Operation type (type uitvoering/operatie). Zie de tabel hieronder voor alle mogelijke waarden. TDEB
OPERATION_NUMBER Operation number (uitvoerings/operatienummer) 0
PAYOUT_DATE Datum van uitbetaling (jjjjMMdd) 20140808
GROSS_AMOUNT

Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer).

Dit is het bedrag dat u ziet in de Financiële historiek/Dagtotalen van uw Paypage-account.

1352 (hier, lees 13,52 EUR)
GROSS_CURRENCY ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van GROSS_AMOUNT

EUR
MATCH_STATUS

Dit geeft weer of we transacties kunnen matchen in de payout (uitbetaling) ten opzichte van de Paypage-transacties.

Paypage brengt enkel transacties in rekening waarvoor het een status-match met de acquirer heeft. Daarom is de waarde van de kolom steeds "MATCH_OK".

MATCH_OK (enige mogelijke waarde)
PAYOUT_REFERENCE Betalingsnummer 12345678
NET_AMOUNT

Het bedrag dat u ontvangt op uw bankrekening (=brutobedrag min de commissie van de acquirer, chargebacks (terugboeking) en andere kosten)

1325 (hier, lees 13,52 EUR)
NET_CURRENCY ISO 4217 valutacode (alfabetisch) van NET_AMOUNT

EUR
COMMISSION_AMOUNT Acquirer/Collector commissie (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt) 27 (hier, lees 0,27 EUR)
COMMISSION_CURRENCY ISO 4217-code munteenheid (alfabetisch) EUR
PAYOUT_ACCOUNT Bankrekeningnummer waarop het bedrag betaald is BE123456789
CHARGEBACK_REFERENCE Chargeback nummer (Terugboeking) 12345678
DESCRIPTION Omschrijving niet-transactionele vergoedingen van de collector Account setup
INTERCHANGE_AMOUNT Vergoedingen betaald tussen banken voor het aanvaarden van op kaart gebaseerde transacties (uitgedrukt in de kleinste eenheid van de gebruikte munt). 10 (hier, lees 0,10 EUR)
INTERCHANGE_CURRENCY Munteenheid van het uitgewisselde bedrag EUR
MERCHANT_DESCRIPTION Omschrijving van de handelaar (zoals in het "COM"-veld gestuurd) order_1
FX_RATE Wisselkoers 141 (lezen als 1,41)
FX_FEE Wisselvergoeding 141 (lezen als 1.41 EUR)

Dit is de lijst met "Operation Types" zoals opgenomen het uitbetalingsrapport met niet-transactionele gegevens:

Eerste letter: T = Transactie, N = Niet-transactioneel

Transactionele vergoedingen OPERATION_TYPE
Transactie (9) (debit) TDEB
Terugbetalingen (85, 8, 7) (refund) TREF
Betaling geweigerd door acquirer (84 = Chargeback) TCBK
Terugbetaling geweigerd door acquirer (94 = Chargeback reversal) TCBR


Niet-transactioneel: vergoedingen OPERATION_TYPE
Account Setup NAST
Uitbetaling (payout) NPAY
Maandelijk (monthly) NMON
Jaarlijks (yearly) NYEA
Service Setup NSST
Terugbetaling (refund) NREF
Terugboeking (chargeback) NCBK
Autorisatie (GMID) NAUT


Niet-transactioneel: Direct Debit OPERATION_TYPE
Positief NDDP
Negatief NDDN


Niet-transactioneel: Aaanpassingen OPERATION_TYPE
Positief NADP
Negatief NADN

Indien u push reports voor oktober 2014 hebt geconfigureerd worden uw rapporten nog met de oude structuur verzonden.

Niet verzenden indien leeg

Gezien reconciliatie afhangt van feedback van acquirers en banken, zullen push reports met Paypage Collect leeg zijn waneer ze worden gestuurd in het weekend en op Belgische feestdagen. Daarom raden we u aan de optie "Niet verzenden indien leeg" aan te duiden bij het aanmaken van een nieuw push report.

3. Rapporten beheren

3.1 Aangemaakte rapporten bekijken

Zodra u een of meer rapporten hebt aangemaakt, kunt u ze bekijken op de pagina 'Elektronische rapporten'.

3.2 Een rapport bewerken

3.2.1 Elektronische rapporten

Als u de bestandsindeling voor uw rapporten wilt wijzigen (voor alle rapporten aangemaakt met uw gebruikersnaam), klikt u op de link 'Bestandsformaat' bovenaan op de pagina 'Dagelijkse rapporten' (die u bereikt via de link 'Elektronische rapporten' in uw account).

3.2.2 Financiële historiek/Dagtotalen en Beheer transacties

Voor een bestaand rapport kunt u de instellingen van 'Financiële historiek/Dagtotalen' of 'Beheer transacties' niet wijzigen.

Om de zoekcriteria en/of statussen te wijzigen die u voor een rapport selecteerde op de pagina 'Financiële historiek/Dagtotalen' of 'Beheer transacties', moet u het rapport verwijderen en een nieuw rapport aanmaken.

3.2.3 Rapportinstellingen

Op de pagina 'Dagelijkse rapporten' (Elektronische rapporten) kunt u de naam, het mediatype en de bestemming wijzigen en bepalen of u ook een dagelijks rapport wilt ontvangen als dat leeg is (dus als er geen transacties te rapporteren zijn).

Om de wijzigingen toe te passen, moet u op de knop 'Wijzigen' in de kolom 'Operaties/Bewerkingen' van het rapport klikken.

3.3 Een rapport verwijderen

Om een specifiek dagelijks rapport te verwijderen, klikt u op de knop 'Verwijderen' in de kolom 'Operaties/Bewerkingen' van het rapport.

3.4 Een rapport opnieuw sturen

Om een specifiek dagelijks rapport opnieuw te sturen, klikt u op de knop 'Log' in de kolom 'Operaties/Bewerkingen' van het rapport. Zoek het rapport dat u opnieuw wilt sturen en klik op de knop 'Opnieuw verzenden' in de kolom 'Operaties/Bewerkingen' van het rapport.

Er verschijnt een nieuwe regel voor het rapport. Het rapport zal dezelfde naam hebben als het originele rapport.

De kolom Date/Status zal rood gemarkeerd zijn tot het rapport met succes verstuurd is. Daarna wordt de kolom groen en vermeldt ze de datum en het tijdstip waarop het rapport naar u gestuurd werd.

De Log-pagina bevat een overzicht van alle verstuurde rapporten.

Veelgestelde vragenWanneer uw account wordt geactiveerd, krijgt u automatisch de beschikking over onze reconciliatietool. Hiermee kunt u de betalingen die u op uw bankrekening ontvangt eenvoudig reconciliëren met de bestellingen/transacties in uw Paypage-account.