Paypage DirectLink biedt u de mogelijkheid om server-to-server integratie met ons platform op te zetten. De klant blijft op een van uw pagina's, die de betaalgegevens beveiligd naar onze servers stuurt.

U kunt DirectLink ook gebruiken voor onderhoud op transacties, ongeacht of die werden gestart in DirectLink of bv. in e-Commerce-modus.

Het schema hierboven laat een transactieflow met DirectLink zien.

Met DirectLink komt de klant van de handelaar (uw klant) niet in aanraking met ons systeem. Uw systeem stuurt alle nodige informatie voor de betaling rechtstreeks naar ons systeem in een HTTPS POST-verzoek. Ons systeem vraagt de financiële transactie (synchroon of asynchroon) aan bij de desbetreffende acquirer en stuurt het antwoord terug naar uw server in XML-formaat. Uw programma leest het antwoord en gaat voort met de verwerking.

Bijgevolg bent u verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van de vertrouwelijke betaalgegevens van uw klant en moet u de vertrouwelijkheid en beveiliging van die gegevens garanderen door middel van versleutelde internetcommunicatie en serverbeveiliging.

Om persoons- en kaartgegevens op te slaan, moet u PCI-conform zijn.

  Deze algemene procedures en veiligheidscontroles gelden voor alle DirectLink-verzoeken: nieuwe bestellingsverzoeken, onderhoudsverzoeken en rechtstreekse opvragingen.

  Het schema hierboven laat een stap-voor-stap transactieflow met DirectLink zien.

  Er is een API-gebruiker (Application Program Interface) nodig om DirectLink-verzoeken mee aan te maken.

  Dat is een gebruiker die specifiek wordt aangemaakt zodat een toepassing er automatische verzoeken aan het betaalplatform mee kan sturen.

  U kunt een API-gebruiker aanmaken in uw Paypage-account via 'Configuratie' > 'Gebruikers'. Kies 'Nieuwe gebruiker' en vul de verplichte velden in.

  Om van de nieuwe gebruiker een API-gebruiker te maken, vinkt u het vakje 'Special user for API (no access to admin.)' (Speciale gebruiker voor API (geen toegang tot beheer)) aan.

  Een API-gebruiker aanmaken

  Hoewel voor een API-gebruiker de diverse gebruikersprofielen beschikbaar zijn, raden wij u ten zeerste aan deze gebruiker te configureren met het profiel 'Admin'.
  Als u de rechten voor het onderhoud van transacties (terugbetalingen, annuleringen enz.) wilt beperken, kunt u het gebruikersprofiel later nog wijzigen, bv. in 'Encoder'.

  Als u twijfelt, raden we u aan het profiel 'Admin' te kiezen of de Gebruikersprofielen (User Manager) te bekijken voor meer informatie.

  Het wachtwoord van een API-gebruiker hoeft niet regelmatig te worden gewijzigd. Dat is gemakkelijker wanneer het wachtwoord expliciet moet worden opgenomen in de code van uw toepassing. Wij raden u echter aan het wachtwoord van tijd tot tijd te wijzigen.

  Meer informatie over soorten gebruikers en hoe u het wachtwoord van de API-gebruiker wijzigt, vindt u in Soorten gebruikers (User Manager).

  Voor nieuwe bestellingsverzoeken, onderhoudsverzoeken en rechtstreekse opvragingen moet u verzoeken met bepaalde parameters naar specifieke URL's sturen. De parameters van uw nieuwe bestelling / onderhoud / opvraging moeten als volgt worden verstuurd in een POST-verzoek:

  PSPID=waarde1&USERID=waarde2&PSWD=waarde3&…

  Het type/subtype dat het mediatype aangeeft in het veld Content Type in de header van het POST-verzoek, moet 'application/x-www-form-urlencoded' zijn.

  DirectLink werkt volgens de modus “één verzoek – één antwoord”: elke betaling wordt afzonderlijk verwerkt. Ons systeem verwerkt individuele transactieverzoeken via DirectLink en kan synchroon werken (als die optie technisch ondersteund wordt). Dat wil zeggen dat we wachten op het antwoord van de bank alvorens een XML-antwoord op het verzoek te sturen.

  Wanneer wij een verzoek op onze servers ontvangen, controleren wij de versleuteling en het IP-adres van waar het verzoek werd verzonden.

  DirectLink maakt gebruik van een solide, veilig communicatieprotocol. De API is een reeks instructies die worden ingediend met standaard HTTPS POST-verzoeken. Handelaars mogen alleen met ons verbinding maken in beveiligde https-modus.
  Aan clientzijde is geen TLS-certificaat nodig.

  De SHA-handtekening werkt volgens het principe dat uw server (de server van de handelaar) voor elke bestelling een unieke tekenreeks aanmaakt, die wordt gehasht met het algoritme SHA-1, SHA-256 of SHA-512. Het resultaat van die hash wordt vervolgens naar ons gestuurd in uw bestellingsverzoek. Ons systeem herberekent die handtekening om de integriteit te controleren van de bestellingsgegevens die we in het verzoek ontvingen.

  Meer informatie vindt u in SHA-IN-versleuteling (Paypage e-Commerce-documentatie) - het principe is identiek in e-Commerce- en DirectLink-modus.

  Voor DirectLink moet de SHA-IN-wachtzin geconfigureerd worden in de sectie 'Verificatie voor Paypage DirectLink...' van het tabblad 'Verificatie data en herkomst' op de pagina 'Technische instellingen'.

  Voor elk verzoek controleert ons systeem het IP-adres van waar het verzoek afkomstig is om er zeker van te zijn dat de verzoeken worden verzonden vanaf uw server (de server van de handelaar). U moet, op de pagina 'Technical instellingen' van uw account, in het veld IP-adres in de sectie 'Verificatie voor Paypage DirectLink...' van het tabblad 'Verificatie data en herkomst', de IP-adressen of IP-adresbereiken opgeven van de servers die uw verzoeken sturen.

  Als het IP-adres van oorsprong niet werd opgegeven in het voorziene veld 'IP-adres', krijgt u de foutboodschap “unknown order/1/i/”. Het IP-adres van waar het verzoek werd verzonden, wordt ook weergegeven in het foutbericht.

  Wij sturen een XML-antwoord op uw verzoek. Let erop dat uw systemen dit XML-antwoord zo tolerant mogelijk verwerken om later problemen te voorkomen: vermijd hoofdlettergevoelige attribuutnamen, leg geen specifieke volgorde voor de teruggezonden attributen in antwoorden op, zorg ervoor dat nieuwe attributen in het antwoord geen fouten genereren enz.

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/test/orderdirect.asp.
  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/prod/orderdirect.asp.

  Vervang 'test' door 'prod'

  Vervang “test” door “prod” in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account. Als u vergeet de verzoek-URL te wijzigen wanneer u in productie begint te werken met echte bestellingen, worden uw transacties verstuurd naar de testomgeving en niet verwerkt door de acquirers / banken.

  Onderstaande tabel bevat de verzoekparameters voor het versturen van een nieuw bestellingsverzoek:

  Formaat: AN = alfanumeriek / N = numeriek, maximaal aantal toegelaten tekens
  Veld Omschrijving
  PSPID

  De naam waaronder u bent geregistreerd in ons systeem.

  Formaat: AN, 30

  Verplicht

  ORDERID

  Uw unieke bestellingsnummer (referentie van de handelaar).

  Formaat: AN, 40

  Verplicht

  USERID

  Naam van uw applicatiegebruiker (API-gebruiker). Meer informatie over hoe u een API-gebruiker aanmaakt, vindt u in de User Manager-documentatie.

  Formaat: AN, 20 (min. 2)

  Verplicht

  PSWD

  Wachtwoord van de API-gebruiker (USERID).

  Formaat: AN

  Verplicht

  AMOUNT

  Te betalen bedrag, VERMENIGVULDIGD MET 100, aangezien het formaat van het bedrag geen decimaaltekens of andere scheidingstekens mag bevatten.

  Formaat: N, 15

  Verplicht

  CURRENCY

  Valuta van de bestelling in ISO-lettercode, bijvoorbeeld: EUR, USD, GBP, CHF enz.

  Formaat: AN, 3

  Verplicht

  CARDNO

  Kaart- / rekeningnummer.

  Formaat: AN, 21

  Verplicht

  ED

  Vervaldatum.

  Formaat: MM/JJ of MMJJ

  Verplicht

  COM

  Beschrijving van de bestelling.

  Formaat: AN, 100

  Optioneel

  CN

  Naam van de klant.

  Formaat: AN, 35

  Verplicht

  EMAIL

  E-mailadres van de klant. 

  Formaat: AN, 50

  Optioneel

  SHASIGN

  Handtekening (gehashte tekenreeks) om de gegevens te authenticeren (zie SHA-IN-versleuteling).

  Formaat: AN, 128

  Verplicht

  CVC

  Kaartverificatiecode (Card Verification Code). Afhankelijk van het merk van de kaart is de verificatiecode een code van 3 of 4 cijfers op de voor- of achterkant van de kaart, een uitgiftenummer, een startdatum of een geboortedatum.

  Formaat: N, 5

  Verplicht

  ECOM_PAYMENT_
  CARD_VERIFICATION

  Alternatief voor de kaartverificatiecode: geboortedatum / uitgiftenummer / enz. (afhankelijk van uw land of bank)

  Formaat: N, 5

  Optioneel

  OWNERADDRESS

  Straatnaam en huisnummer van de klant.

  Formaat: AN, 50

  Optioneel

  OWNERZIP

  Postcode van de klant.

  Formaat: AN, 10

  Optioneel

  OWNERTOWN

  Gemeente of stad van de klant.

  Formaat: AN, 40

  Optioneel

  OWNERCTY

  Land van de klant, bv. BE, NL, FR enz.

  Formaat: AN, 2

  Optioneel

  OWNERTELNO

  Telefoonnummer van de klant.

  Formaat: AN, 30

  Optioneel

  OPERATION

  Bepaalt het type gevraagde transactie.

  U kunt een standaardbewerking configureren (betaalprocedure) in de sectie 'Default operation code' (Standaard bewerkingscode) van het tabblad 'Global transaction parameters' (Algemene transactieparameters') op de pagina 'Technical Information' (Technische informatie). Wanneer u in het verzoek een bewerkingscode verzendt, overschrijft die de standaardwaarde.

  Mogelijke waarden:
  • RES: verzoek om autorisatie
  • SAL: verzoek om directe verkoop
  • RFD: terugbetaling, niet gekoppeld aan een voorafgaande betaling, dus geen onderhoudsbewerking voor een bestaande transactie (u kunt deze bewerking niet gebruiken zonder specifieke toelating van uw acquirer).

  Optioneel:

  • PAU: verzoek om pre-autorisatie:
   In overleg met uw acquirer kunt u deze bewerkingscode gebruiken om tijdelijk een bedrag op de kaart van een klant te reserveren. Dat is een courante praktijk in de reis- en verhuurbranche.
   PAU / pre-autorisatie kan momenteel alleen gebruikt worden voor MasterCard-transacties en wordt door een beperkt aantal acquirers ondersteund. U kunt deze bewerkingscode niet instellen als standaard in uw Paypage-account.
   Als u PAU gebruikt voor transacties via acquirers of met kaartmerken die pre-autorisatie niet ondersteunen, worden die transacties niet geblokkeerd, maar verwerkt als normale (RES) autorisaties.

  Formaat: A, 3

  Verplicht

  WITHROOT

  Voegt een root-element toe aan ons XML-antwoord. Mogelijke waarden: ‘Y’ of leeg.

  Formaat: Y of <leeg>

  Optioneel

  REMOTE_ADDR

  IP-adres van de klant (alleen voor fraudedetectiemodule). Als geen landcontrole moet worden uitgevoerd op het IP-adres, stuurt u 'NONE'.

  Formaat: AN

  Optioneel

  RTIMEOUT

  Time-out van het verzoek voor de transactie (in seconden, waarde tussen 30 en 90)

  Belangrijk: de waarde die u hier instelt, moet kleiner zijn dan de time-outwaarde in uw systeem (!)

  Formaat: N, 2

  Optioneel

  ECI

  Electronic Commerce Indicator (E-commerce indicator - ECI).

  U kunt een standaard ECI-waarde configureren op de accountpagina 'Technical information' (Technische informatie), tabblad 'Global transaction parameters' (Algemene transactieparameters), sectie 'Default ECI value' (Standaard ECI-waarde). Wanneer u in het verzoek een ECI-waarde verzendt, overschrijft die de standaard ECI-waarde.

  Mogelijke (numerieke) waarden:
  0 - Doorgehaald
  1 - Handmatig ingevoerd (MOTO) (kaart niet aanwezig)
  2 - Herhaling (van MOTO)
  3 - Afbetalingen
  4 - Handmatig ingevoerd, kaart aanwezig
  7 - E-commerce met SSL-codering
  9 - Herhaling (van e-commerce)

  Formaat: N, 2

  Optioneel

  Als je terugkerende betalingen verwerkt, moet je Credentials-on-file (COF)-parameters aan je verzoek toevoegen.

  Zie onze Alias Manager-handleiding voor meer informatie over het verwerken van COF-transacties.  De lijst van mogelijk te versturen parameters kan langer zijn voor handelaars die in hun account bepaalde opties of functies geactiveerd hebben. Raadpleeg de documentatie van de desbetreffende optie voor meer informatie over extra parameters die aan de optie gekoppeld zijn.

  Volgende verzoekparameters zijn verplicht voor nieuwe bestellingen:

  • PSPID en USERID
  • PSWD
  • ORDERID
  • AMOUNT (x 100)
  • CURRENCY
  • CARDNO
  • ED
  • CVC
  • OPERATION


  Voldoen aan de merkkeus van de klant voor kaarten met co-badging

  In sommige gevallen wordt een creditcard van een internationale regeling (bijv. Visa / MasterCard) ook uitgegeven voor een tweede, lokale betalingsmethode. Dergelijke creditcards worden ook wel creditcards met co-badging of multimerkkaarten genoemd.

  Als je lokale betalingsmethodes aanbiedt naast de internationale regelingen, moet je de klant de mogelijkheid geven te kiezen tussen de merken waarvoor een multimerkkaart is uitgegeven.

  Om dit te doen, moet je ervoor zorgen dat

  • Je de lokale betalingsmethode beschikbaar hebt in je backoffice onder Configuratie > Betaalmethoden. Als je Visa / MasterCard aanbiedt via een Franse verwerver, hebben we Card Bancaire (CB) al voor je toegevoegd. Onze klantendienst helpt je graag bij het toevoegen van meer betalingsmethoden
  • De klant kan kiezen tussen de merken in je webshop en de betalingsvorm die aan jouw kant wordt gehost, wordt navenant aangepast. Gebruik de parameters PM / BRAND om de keus van de klant aan te geven  (Je vindt een lijst met alle beschikbare waarden voor deze parameters in het backoffice).


  Onze testpagina om bestellingsverzoeken te versturen in DirectLink vindt u hier: https://secure.paypage.be/ncol/test/testodl.asp.

  Als er betaalmethoden zijn die u een klant niet ter beschikking wilt stellen, kunt u dat doen met behulp van een parameter.
  Dit is vooral handig voor submerken, wanneer u een merk (bijvoorbeeld MasterCard) wilt aanvaarden, maar niet één van de submerken ervan (bijvoorbeeld Maestro).

  Dit is de parameter:

  Veld Gebruik
  EXCLPMLIST Lijst van betaalmethoden en/of creditcardmerken die NIET mogen worden gebruikt.
  U moet de waarden van elkaar scheiden met een “;” (puntkomma).

  Als een klant probeert te betalen met een kaart die gelinkt is aan een betaalmethode die en/of een (sub)merk dat u met de parameter EXCLPMLIST hebt uitgesloten, wordt het foutbericht “Card number incorrect or incompatible” (Kaartnummer onjuist of niet compatibel) teruggestuurd met het veld NCERRORPLUS.

  Ons systeem ondersteunt het gebruik van 3-D Secure met DirectLink.

  Belangrijk

  • Als u 3-D Secure met DirectLink wenst te gebruiken, dan moet u de optie D3D in uw account geactiveerd hebben. ">
  • Sommige acquirers vereisen het gebruik van 3-D Secure. Vraag na bij uw acquirer of dit voor u het geval is.

  De functie om VISA en MasterCard te splitsen in een debit- en een creditbetaalmethode stelt u in staat om ze aan uw klanten aan te bieden als twee verschillende betaalmethoden (bv. VISA Debit en VISA Credit). U kunt ook beslissen om van beide gesplitste merken slechts één optie te aanvaarden.

  Om de splitsing in credit- en debitcards te gebruiken via DirectLink moet u de parameter CREDITDEBIT opnemen in de velden die u naar de pagina orderdirect.asp stuurt (en dus ook in de SHA-IN-berekening!).

  Veld Formaat
  CREDITDEBIT "C": creditcard
  "D": debitcard

  Aanverwante fout: als de koper debitcard kiest als betaalmethode en vervolgens een creditcardnummer invoert, wordt een foutcode teruggestuurd: ‘Wrong brand/Payment method was chosen’ (Verkeerd merk / betaalmethode gekozen).

  Als de betaling met succes verwerkt is met de parameter CREDITDEBIT wordt dezelfde parameter ook teruggestuurd in het XML-antwoord en/of kan hij worden opgevraagd met een rechtstreekse opvraging. Terwijl de ingediende waarde echter C of D is, is de teruggestuurde waarde 'CREDIT' of 'DEBIT'.

  U vindt die teruggestuurde waarden ook in het transactieoverzicht via 'Beheer transacties' en 'Financiële historiek/Dagtotalen' en in rapporten die u nadien kunt downloaden.

  Configuratie in uw account

  In uw Paypage-account kunt u de functie 'splitsen' ook activeren en configureren per betaalmethode. Ga naar Split credit/debit cards voor meer informatie.


  Zie onze Alias Manager-handleiding voor meer informatie over het verwerken van COF-transacties.

  Onze server stuurt een XML-antwoord op elk verzoek:

  Voorbeeld van een XML-antwoord op een bestellingsverzoek

  <?xml version=”1.0”?>
  <ncresponse orderID=”99999” PAYID=”1111111” NCSTATUS=”0” NCERROR=”” NCERRORPLUS=”” ACCEPTANCE=”12345” STATUS=”5” ECI=”7” amount="125" currency="EUR" PM="CreditCard" BRAND="VISA"/>

  Onderstaande tabel bevat een lijst van de ncresponse-tagattributen:

  Veld Omschrijving
  ACCEPTANCE De door de acquirer teruggestuurde aanvaardingscode.
  amount Bedrag van de bestelling (niet vermenigvuldigd met 100).
  BRAND Kaartmerk of gelijkaardige informatie voor andere betaalmethoden.
  currency Valuta van de bestelling.
  ECI Electronic Commerce Indicator (E-commerce indicator - ECI).
  NCERROR Foutcode.
  NCERRORPLUS Verklaring van de foutcode.
  NCSTATUS Eerste teken van NCERROR.
  orderID Uw bestellingsreferentie.
  PAYID Betalingsreferentie in ons systeem.
  PM Betaalmethode.
  STATUS Transactiestatus. (Mogelijke statussen)

  De attributenlijst kan langer zijn voor handelaars die in hun account bepaalde opties (zoals Fraudedetectie) hebben geactiveerd. Raadpleeg de documentatie van de desbetreffende optie voor meer informatie over extra antwoordattributen die aan de optie gekoppeld zijn.

  Als u de verwerking aanvraagt van een reeds bestaande (en correct verwerkte) orderID, bevat ons XML-antwoord de PAYID die overeenkomt met de bestaande orderID, de ACCEPTANCE die de acquirer gaf bij de vorige verwerking, de STATUS “0” en NCERROR “50001113”.

  Met een rechtstreeks onderhoudsverzoek van uw toepassing kunt u:

  • De gegevens (betaling) van een geautoriseerde bestelling automatisch registreren (in plaats van handmatig in de backoffice);
  • De autorisatie van een bestelling annuleren;
  • De autorisatie van een bestelling vernieuwen;
  • Een betaalde bestelling terugbetalen;

  Gegevensregistratie, annulering van autorisaties en vernieuwing van autorisaties zijn specifiek voor handelaars die hun account / verzoeken hebben geconfigureerd om de autorisatie en gegevensregistratie in twee stappen uit te voeren.

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/test/maintenancedirect.asp.
  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/prod/maintenancedirect.asp.

  Vervang 'test' door 'prod'

  Vervang “test” door “prod” in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account. Als u vergeet de verzoek-URL te wijzigen wanneer u begint te werken met echte bestellingen, worden uw onderhoudstransacties verstuurd naar de testomgeving en niet verstuurd naar de acquirers / banken.

  Onderstaande tabel bevat de verplichte verzoekparameters om een onderhoudsbewerking uit te voeren:

  Veld Omschrijving
  AMOUNT
  Bedrag van de bestelling vermenigvuldigd met 100.

  Dit is alleen verplicht als het bedrag van het onderhoud verschilt van het bedrag van de oorspronkelijke autorisatie. Wij raden echter aan om deze parameter altijd te gebruiken.

  Ons systeem zal controleren of het bedrag van de onderhoudstransactie niet groter is dan het bedrag van de autorisatie / betaling.
  OPERATION

  Mogelijke waarden:

  • REN: autorisatie vernieuwen, als de oorspronkelijke autorisatie niet langer geldig is.
  • DEL: autorisatie verwijderen, waarna de transactie blijft openstaan voor eventuele latere onderhoudsbewerkingen.
  • DES: autorisatie verwijderen, waarna de transactie wordt afgesloten.
  • SAL: gedeeltelijke gegevensregistratie (betaling), waarna de transactie blijft openstaan voor een eventuele volgende gegevensregistratie.
  • SAS: (laatste) gedeeltelijke of volledige gegevensregistratie (betaling), waarna de transactie wordt afgesloten (voor verdere gegevensregistratie).
  • RFD: gedeeltelijke terugbetaling (van een betaalde bestelling), waarna de transactie blijft openstaan voor een eventuele volgende terugbetaling.
  • RFS: (laatste) gedeeltelijke of volledige terugbetaling (van een betaalde bestelling), waarna de transactie wordt afgesloten.

  Merk voor DEL en DES op dat niet alle acquirers de verwijdering van een autorisatie ondersteunen. Als uw acquirer DEL / DES niet ondersteunt, zullen wij niettemin de verwijdering van de autorisatie simuleren in de backoffice.

  ORDERID U kunt de PAYID of de orderID sturen om de oorspronkelijke bestelling te identificeren. Wij raden u aan de PAYID te gebruiken.
  PAYID
  PSPID De PSPID van uw account.
  PSWD Het wachtwoord van uw API-gebruiker.
  SHASIGN Handtekening (gehashte tekenreeks) om de gegevens te authenticeren (zie SHA-IN-versleuteling).
  USERID Uw API-gebruiker.

  Onze server stuurt een XML-antwoord op het onderhoudsverzoek:

  Voorbeeld van een XML-verzoek op een rechtstreeks onderhoudsverzoek
  <?xml version=”1.0”?>
  <ncresponse orderID=”99999” PAYID=”1111111” PAYIDSUB=”3” NCSTATUS=”0” NCERROR=”” NCERRORPLUS=”” ACCEPTANCE=”12345” STATUS="91" amount="125" currency="EUR"/>

  Onderstaande tabel bevat een lijst van de ncresponse-tagattributen:

  Veld Omschrijving
  ACCEPTANCE De door de acquirer teruggestuurde aanvaardingscode
  AMOUNT Bedrag van de bestelling (niet vermenigvuldigd met 100)
  CURRENCY Valuta van de bestelling
  NCERROR Foutcode
  NCERRORPLUS Verklaring van de foutcode
  NCSTATUS Eerste teken van NCERROR
  ORDERID De referentie van uw bestelling
  PAYID Betalingsreferentie in ons systeem
  PAYIDSUB De identificatie van het historiekniveau van de onderhoudsbewerking op de PAYID
  STATUS Transactiestatus (Mogelijke statussen)

  De standaard ncresponse-tagattributen zijn dezelfde als voor het XML-antwoord op een nieuwe bestelling, met uitzondering van het extra attribuut PAYIDSUB.

  Als u tweemaal om onderhoud verzoekt voor dezelfde bestelling, wordt het tweede verzoek in theorie geweigerd met foutcode “50001127” (Bestelling niet geautoriseerd), aangezien de eerste, geslaagde transactie de status van de bestelling heeft gewijzigd.

  Met een verzoek om rechtstreekse opvraging vanuit uw toepassing kunt u de status van een bestelling automatisch opvragen (in plaats van handmatig in de backoffice). U kunt slechts één betaling per keer opvragen, en u ontvangt slechts een beperkt aantal gegevens over de bestelling.

  Als u meer informatie over de bestelling nodig hebt, kunt u de transactie opzoeken in de backoffice of een handmatige of automatische bestandsdownload uitvoeren (zie Uw transacties raadplegen en Batch).

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/test/querydirect.asp.
  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/prod/querydirect.asp.

  Vervang 'test' door 'prod'

  Vervang “test” door “prod” in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account.

  Onderstaande tabel bevat de verplichte verzoekparameters om een rechtstreekse opvraging uit te voeren:

  Veld
  Omschrijving
  ORDERID

  U kunt de PAYID of de ORDERID sturen om de oorspronkelijke bestelling te identificeren. Wij raden u aan de PAYID te gebruiken.

  PAYID
  PAYIDSUB
  U kunt de identificatie van het historiekniveau vermelden als u de PAYID gebruikt om de oorspronkelijke bestelling te identificeren (optioneel).
  PSPID
  De PSPID van uw account.
  PSWD
  Het wachtwoord van uw API-gebruiker.
  USERID
  Uw API-gebruiker.

  Rechtstreekse opvragingsverzoeken kunt u hier testen: https://secure.paypage.be/ncol/test/testdq.asp.

  Onze server stuurt een XML-antwoord op het verzoek:

  Voorbeeld van een XML-antwoord op een rechtstreekse opvraging

  <?xml version=”1.0”?>
  <ncresponse orderID=”99999” PAYID=”1111111” PAYIDSUB=”3” NCSTATUS=”0” NCERROR=”” NCERRORPLUS=”” ACCEPTANCE=”12345” STATUS="9" ECI=”7” amount="125" currency="EUR" PM="CreditCard" BRAND="VISA" CARDNO="XXXXXXXXXXXX1111" IP="212.33.102.55"/>

  Onderstaande tabel bevat een lijst van de ncresponse-tagattributen:

  Veld
  Gebruik
  ACCEPTANCE De door de acquirer teruggestuurde aanvaardingscode
  amount Bedrag van de bestelling (niet vermenigvuldigd met 100)
  BRAND Kaartmerk of gelijkaardige informatie voor andere betaalmethoden
  CARDNO Het gemaskeerde creditcardnummer
  currency Valuta van de bestelling
  ECI Electronic Commerce Indicator (E-commerce indicator - ECI)
  IP IP-adres van de klant, door ons systeem gedetecteerd in een 3-lagige integratie, of door de handelaar naar ons verzonden in een 2-lagige integratie
  NCERROR Foutcode
  NCERRORPLUS Verklaring van de foutcode
  NCSTATUS Eerste teken van NCERROR
  orderID De referentie van uw bestelling
  PAYID Betalingsreferentie in ons systeem
  PAYIDSUB De identificatie van het historiekniveau van de onderhoudsbewerking op de PAYID
  PM Betaalmethode
  STATUS Transactiestatus

  De standaard ncresponse-tagattributen zijn dezelfde als voor het XML-antwoord op een nieuwe bestelling, met uitzondering van de extra attributen PAYIDSUB, CARDNO en IP.

  De attributenlijst kan langer zijn voor handelaars die in hun account bepaalde opties (zoals Fraudedetectie) hebben geactiveerd. Raadpleeg de documentatie van de desbetreffende optie voor meer informatie over extra antwoordattributen die aan de optie gekoppeld zijn.

  Als de transactie waarvan u de status wilt controleren werd verwerkt met e-Commerce (gehoste betaalpagina), ontvangt u mogelijk ook de volgende extra attributen (op voorwaarde dat u die velden hebt meegestuurd bij de oorspronkelijke e-Commerce-transactie).

  Veld
  Omschrijving
  complus*
  Een waarde die u wou laten terugsturen
  (paramplus content)*
  De parameters en hun waarden die u wou laten terugsturen

  *Zie de Variabele feedbackparameters (e-Commerce-documentatie).

  Voorbeeld van een XML-antwoord op een rechtstreekse opvraging voor een e-Commerce-transactie

  <ncresponse orderID=”99999” PAYID=”1111111” PAYIDSUB=”3” NCSTATUS=”0” NCERROR=”” NCERRORPLUS=”” ACCEPTANCE=”12345” STATUS="9" amount="125" currency="EUR" PM="CreditCard" BRAND="VISA" CARDNO="XXXXXXXXXXXX1111" IP="212.33.102.55" COMPLUS="123456789123456789123456789" SessionID="126548354" ShopperID="73541312"/>

  Het veld STATUS bevat de status van de transactie (zie Mogelijke statussen).

  Alleen de volgende status houdt specifiek verband met de opvraging zelf:

  StatusNCERRORNCSTATUS Omschrijving
  88 De opvraging op querydirect.asp is mislukt

  De responstijd voor een DirectLink-transactieverzoek bedraagt doorgaans enkele seconden; bij sommige acquirers kunnen de responstijden echter langer zijn.

  Als u na 30 seconden van ons systeem geen antwoord hebt ontvangen, kunt u een verzoek sturen naar querydirect.asp om de status van uw recentste transactie naar orderdirect.asp op te vragen. Als u onmiddellijk antwoord krijgt met een niet-finale status voor de transactie, zijn er mogelijk problemen bij de acquirer.

  Als u op die directe opvraging na 10 seconden nog geen antwoord hebt gekregen, zijn er mogelijk problemen bij ons. U kunt dit verzoek naar querydirect.asp elke 30 seconden herhalen tot u merkt dat u binnen 10 seconden een antwoord krijgt.

  Opmerking
  • Dit controlesysteem kan alleen problemen bij ons detecteren als er ook een controle bij u is om na te gaan of de verzoeken uw servers correct verlaten.
  • Een probleem bij ons wordt niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt door een defect, maar kan ook het gevolg zijn van lange responstijden, bijvoorbeeld vanwege databaseproblemen.
  • Gebruik die controles oordeelkundig om onze servers niet te bombarderen met verzoeken, zo niet kunnen wij verplicht zijn uw toegang tot de pagina querydirect.asp te beperken.

  Belangrijk

  Om ons systeem te beschermen tegen onnodige overbelasting verbieden wij controles op de werking van het systeem die valse transacties of systematische opvragingen sturen en systematische opvragingen om voor elke transactie feedback te krijgen.

  Op basis van Artikel 12, 13 en 14 van de AVG heeft een verwerkingsverantwoordelijke de plicht eindgebruikers te informeren over de toekomstige verwerking van hun persoonsgegevens. Dergelijke informatie dient specifiek te zijn, afhankelijk van het soort persoonsgegevens dat moet worden ingevuld voor een specifieke transactie (zoals de geselecteerde betaalmethode, verwerkingsverantwoordelijke/verwerker, verwerver, fraude). Het resultaat moet inzichtelijk en zichtbaar zijn op het moment dat de gegevens worden verzameld en aan de kaarthouder moet een afdrukbare en downloadbare versie beschikbaar worden gesteld. Volgens het AVG-beleid moet u de informatie aan uw klant verstrekken voordat zij hun transactie valideren. Deze informatie moet idealiter worden weergegeven op dezelfde pagina als waar uw klant zijn kaart-/accountgegevens invult.
  Met het onderstaande privacybeleidverzoek kunt u alle informatie opvragen die u nodig hebt om uw klanten over onze services te informeren om te voldoen aan de AVG-verordening.

  7.1.1.1 Verzoek-URL

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/test/privacy-policy.asp
  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/prod/privacy-policy.asp
  Vervang "test" door "prod"
  Vervang "test" door "prod" in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account.

  7.1.1.2 Verzoekparameters

  De volgende tabel bevat de verplichte verzoekparameters die naar uw klant moeten worden verzonden met betrekking tot het gebruik van hun privacygegevens:
  Veld
  Formaat
  Beschrijving
  USERID String Uw API-gebruiker
  PSWD String Wachtwoord van uw API-gebruiker
  PSPID
  String PSPID van uw account
  BRAND String (bijv. Visa)

  Optioneel: Merk betaalmethode
  U kunt dit veld meerdere keren verzenden om het resultaat van verschillende merken tegelijk te krijgen.
  • Het verzenden van geen merk is hetzelfde als het verzenden van al uw actieve merken.

  • Lege/verkeerd geformatteerde merken worden genegeerd.
  LANGUAGE ISO 639-1: Tweelettercodes (bijv. FR) Optioneel: De taal waarin de tekst wilt ophalen.
  Indien niet verstrekt wordt de tekst teruggestuurd naar de geconfigureerde taal van de merchant.

  7.1.1.3 Testpagina

  Rechtstreekse opvragingsverzoeken kunt u hier testen: https://paypage.v-psp.com/ncol/test/privacy-policy.asp

  • De verzoek-URL in de TEST-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/test/privacy-policy.asp

  • De verzoek-URL in de PRODUCTIE-omgeving is https://secure.paypage.be/ncol/prod/privacy-policy.asp
  Vervang "test" door "prod"
  Vervang "test" door "prod" in de verzoek-URL wanneer u overstapt op uw productie-account.

  De volgende tabel bevat de verplichte verzoekparameters die naar uw klant moeten worden verzonden met betrekking tot het gebruik van hun privacygegevens:

  Veld
  Formaat
  Beschrijving
  USERID String Uw API-gebruiker
  PSWD String Wachtwoord van uw API-gebruiker
  PSPID
  String PSPID van uw account
  BRAND String (bijv. Visa)

  Optioneel: Merk betaalmethode
  U kunt dit veld meerdere keren verzenden om het resultaat van verschillende merken tegelijk te krijgen.
  • Het verzenden van geen merk is hetzelfde als het verzenden van al uw actieve merken.

  • Lege/verkeerd geformatteerde merken worden genegeerd.
  LANGUAGE ISO 639-1: Tweelettercodes (bijv. FR) Optioneel: De taal waarin de tekst wilt ophalen.
  Indien niet verstrekt wordt de tekst teruggestuurd naar de geconfigureerde taal van de merchant.

  Rechtstreekse opvragingsverzoeken kunt u hier testen: https://paypage.v-psp.com/ncol/test/privacy-policy.asp

  De volgende is een lijst met XML-elementen en de teruggestuurde voorbeelden van XML-antwoorden voor verschillende resultaten.

  Achternaam Formaat Beschrijving
  Response Complex Hoofdknooppunt, altijd aanwezig
  Response.Status String, mogelijke waarden:
  Success, SuccessWithWarnings, Error
  Altijd aanwezig
  Response.Body Complex Altijd aanwezig als Response.Status = Success or SuccessWithWarnings
  Response.Body.Html String / html Leeg als Response.Status = SuccessWithWarnings & Response.Warnings.Warning.Code = NoContent
  Response.Errors Complex Alleen aanwezig als Response.Status = Error
  Response.Errors.Error Complex Kan meerdere keren binnen een knooppunt <Errors> optreden
  Response.Warnings Complex Alleen aanwezig als Response.Status = SuccessWithWarnings of Error
  Response.Warnings.Warning Complex Kan meerdere keren binnen een knooppunt <Warnings> optreden
  Response.Errors.Error.Code
  Response.Warnings.Warning.Code
  String, mogelijke waarden:
  •Binnen een knooppunt <Error>: Unauthorized, InternalServerError
  •Binnen een knooppunt <Warning>: NoContent
  Altijd aanwezig in een knooppunt <Error> of <Warning>
  Response.Errors.Error.Message
  Response.Warnings.Warning.Message
  String Optioneel

  Als u Response.Status=Error tegenkomt, raadpleegt u Response.Errors.Error om dit te verhelpen. Hierna volgen twee succesvolle voorbeelden:

  1. Voorbeeld van een XML-antwoord voor succes met waarschuwingen. Het voorbeeld geeft als er geen privacygegevens bekend hoeven te worden gemaakt aan de klant. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Response>
  <Status>SuccessWithWarnings</Status>
  <Warnings>
  <Warning>
  <Code>NoContent</Code>
  </Warning>
  </Warnings>
  <Body>
  <Html/>
  </Body>
  </Response>


  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Response>
  <Status>Success</Status>
  <Body>
  <Html><![CDATA[<ul><li><h2>Title 1</h2><p>Content 1</p></li><li><h2>Title 2 (VISA, American Express)</h2><p>Content 2</p></li></ul>]]></Html>
  </Body>
  </Response>

  Voor sommige betaalmethoden wijken de parameterwaarden af van de standaard creditcardwaarden.

  Onderstaande tabel bevat de specifieke parameterwaarden voor de verzending van Oostenrijkse automatische incassotransacties via DirectLink.

  Formaat: AN = alfanumeriek / N = numeriek, maximaal aantal toegelaten tekens
  Veld Omschrijving Formaat / Waarde
  CARDNO

  Bankrekeningnummer

  AN, 21

  Formaat: XXXXXXXXXXXBLZYYYYY

  XXXXXXXXXXX: rekeningnummer, numeriek, 11 cijfers.
  YYYYY: Bankcode (Bankleitzahl), 5 cijfers.
  CN Naam van de bankrekeninghouder AN, 35
  ED Vervaldatum
  „99/99“ of „9999“
  OPERATION

  Bewerkingscode (uit te voeren actie)

  A, 3

  Mogelijke waarden:

  • RES: autorisatie
  • SAL/SAS: bedrag debiteren van de bankrekening
  • RFD/RFS: bedrag terugbetalen (*)
  OWNERADDRESS Adres van de rekeninghouder AN, 50
  OWNERTOWN Gemeente / stad van de rekeninghouder AN, 40
  OWNERZIP Postcode van de rekeninghouder AN, 10
  PM Betaalmethode AN, 25

  “Direct Debits AT”

  (*Als de optie Terugbetaling beschikbaar en geactiveerd is, en DTAUS-terugbetalingen beschikbaar zijn)

  Onderstaande tabel bevat de specifieke parameterwaarden voor de verzending van ELV-transacties via DirectLink. (niet Wirecard/Billpay)

  Formaat: AN = alfanumeriek / N = numeriek, maximaal aantal toegelaten tekens
  Veld Omschrijving Formaat / Waarde Verplicht
  CARDNO Bankrekeningnummer

  IBAN: 22 alfanumerieke tekens

  OF

  Bankrekeningnummer + BLZ. Formaat: XXXXXXXXXBLZYYYYYYYY
  XXXXXXXXXX: rekeningnummer, numeriek, 1 tot 10 cijfers.
  YYYYYYYY: Bankcode (Bankleitzahl), 8 cijfers.
  Ja
  CN Naam van de bankrekeninghouder AN, 35 Ja
  ED Vervaldatum „99/99“ of „9999“ Ja
  MANDATEID Unieke mandaatreferentie.

  Nee
  OPERATION Bewerkingscode (uit te voeren actie)

  A, 3

  Mogelijke waarden:

  • RES: autorisatie
  • SAL/SAS: bedrag debiteren van de bankrekening
  • RFD/RFS: bedrag terugbetalen (*)
  Nee
  OWNERADDRESS Straatnaam en huisnummer van de rekeninghouder AN, 50 Ja
  OWNERTOWN Gemeente / stad van de rekeninghouder AN, 40 Ja
  OWNERZIP Postcode van de rekeninghouder AN, 10 Ja
  PM Betaalmethode

  AN, 25

  "Direct Debits DE”

  Ja

  Opmerking: Deze velden kunnen worden teruggestuurd in het DirectLink XML-antwoord en moeten worden opgenomen in de SHA-IN-berekening (optioneel ook SHA-OUT)

  (*Als de optie Terugbetaling beschikbaar en geactiveerd is, en DTAUS-terugbetalingen beschikbaar zijn)

  Onderstaande tabel bevat de specifieke parameterwaarden voor de verzending van Nederlandse automatische incassotransacties via DirectLink.

  Formaat: AN = alfanumeriek / N = numeriek, maximaal aantal toegelaten tekens
  Veld Omschrijving Formaat / Waarde
  CARDNO Bankrekeningnummer Standaard Nederlands rekeningnummer: max. 10 alfanumerieke tekens (indien minder links uitvullen met nullen).

  OF

  IBAN-rekeningnummer: max. 35 alfanumerieke tekens (SEPA)

  CN Naam van de bankrekeninghouder AN, 35
  ED Vervaldatum „99/99“ of „9999“
  OPERATION

  Bewerkingscode (uit te voeren actie)

  A, 3

  Mogelijke waarden:

  • SAL of SAS: bedrag debiteren van de bankrekening
  • RFD of RFS: bedrag crediteren op de bankrekening (terugbetaling)
  OWNERTOWN Gemeente van de rekeninghouder AN, 40
  PM Betaalmethode

  AN, 25

  “Automatische incasso Nederland”

  Alleen relevant voor SEPA-transacties (*).
  BIC Bankidentificatiecode AN, 11
  MANDATEID

  Unieke mandaatreferentie.

  Opmerking: Indien niet opgegeven wordt de ORDERID gebruikt.

  AN, 35

  Geen spaties; mag niet beginnen of eindigen met een schuine streep '/' en mag geen twee opeenvolgende schuine strepen bevatten.

  SEQUENCETYPE

  Het type automatische incassotransactie

  Opmerking: Indien niet opgegeven worden de transacties als “eenmalig” beschouwd en wordt de waarde 'OOFF' gebruikt.

  Mogelijke waarden om het type automatische incassotransactie aan te geven (AN, 4):
  • "FRST": Eerste inning van een reeks automatische incasso-opdrachten
  • "RCUR": Automatische incasso-opdrachten waarbij de toestemming van de debiteur wordt gebruikt voor regelmatige automatische incassotransacties die door de crediteur worden geïnitieerd
  • "FNAL": Laatste inning van een reeks automatische incasso-opdrachten (daarna kan dezelfde MandateID niet meer worden gebruikt)
  • "OOFF": Automatische incasso-opdracht waarbij de toestemming van de debiteur wordt gebruikt om één enkele automatische incassotransactie te starten
  SIGNDATE

  Datum waarop het mandaat door de koper werd ondertekend.

  Opmerking: Indien niet opgegeven wordt de transactiedatum gebruikt.

  JJJJMMDD

  (*SEPA: Single Euro Payments Area - Gemeenschappelijke eurobetalingsruimte)

  Opmerking: Deze velden kunnen worden teruggestuurd in het DirectLink XML-antwoord en moeten worden opgenomen in de SHA-IN-berekening (en optioneel SHA-OUT).

  Voor sommige betaalmethoden (uitgezonderd creditcards) kunt u geen nieuwe transacties versturen via DirectLink, maar kunt u bepaalde onderhoudsbewerkingen versturen via DirectLink. Dat is het geval voor PostFinance Card, PostFinance E-finance, PayPal Express Checkout en TUNZ.

  Bij het versturen van onderhoudsbewerkingen zijn de velden PM, BRAND, CARDNO en ED niet verplicht, zodat voor die betaalmethoden geen specifieke waarden moeten worden verstuurd.

  Raadpleeg onze PSD2-handleiding voor algemene informatie over 3-D Secure v2.

  Leer hier hoe je 3-D Secure veilig kunt implementeren in het betalingsproces.